Hoofdbedrijfschap Ambachten

Hoofdbedrijfschap Ambachten

Opheffing HBA per 1 januari 2015
Het kabinet Rutte 2 heeft besloten alle bedrijfslichamen dus ook het HBA op te heffen. Dit gebeurt bij wet. Volgens de planning zal het HBA per 1 januari 2015 ophouden te bestaan. De opheffing betekent onder andere dat in 2014 geen heffingen meer worden opgelegd aan ondernemingen die onder de werkingssfeer van het HBA vallen.

Het HBA is van mening dat voorkomen moet worden dat investeringen uit het verleden verloren gaan. Daarom wordt een nieuwe hedendaagse organisatie van, voor en over ambachten opgericht; het Centrum voor Ambachtseconomie. De start van dit centrum wordt mede mogelijk gemaakt met de resterende middelen van het HBA.


Code van de rietdekker online

leden/hba/branchecode.bmp

Het Hoofdbedrijfschap Ambachten heeft in nauwe samenwerking met de Vakfederatie rietdekkers de Code van de rietdekker ontwikkeld.

- het is een praktische leidraad voor kansrijk ondernemen
- als u de arbo-symbolen selecteert bij het maken van de checklist heeft u direct de wettelijke verplichte   risico-inventarisatie en –evaluatie!

- een papieren versie is verkrijgbaar bij www.hba.nl

Log hier in voor Branchecode Online met uw kvk-nummer.


De informatie hier boven is verouderd maar wordt gehandhaafd i.v.m. de link naar de branchecode online.

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2018