Colofon & Disclaimer

Colofon & Disclaimer


Webredactie:
Koperslager 8 A, 3861 SJ Nijkerk
Postbus 1003, 3860 BA Nijkerk
Websites: www.riet.com en www.riet.nl
E-mail: vakfederatie@riet.com
Telefoon: +31 33 2464450

Ontwerp en uitvoering:
web inzicht.nl
Boterdiep 58A III
9712 LR Groningen
www.webinzicht.nl
info@webinzicht.nl


Disclaimer

Zorgvuldigheid
Bij de samenstelling van de informatie op deze site wordt door de makers grote zorgvuldigheid betracht. Helaas kunnen er onjuistheden voorkomen en/of de inhoud kan onvolledig zijn ten gevolge van menselijke vergissingen of technische storingen. De Vakfederatie Rietdekkers kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, incidentele, consequente en speciale schade, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, producten of diensten aangeboden door deze website. De Vakfederatie Rietdekkers is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Sites van derden
Deze site heeft hyperlinks naar websites van derden opgenomen. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. De Vakfederatie Rietdekkers heeft echter geen controle over de inhoud van sites van derden waar naar verwezen wordt en is daarom daar niet verantwoordelijk voor.

Gebruik van de informatie
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vakfederatie Rietdekkers de aangeboden informatie te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Voor eventuele overname van informatie of herpublicatie kan contact opgenomen worden met De Vakfederatie Rietdekkers.

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2018