Renovatie van een rieten dak

Renovatie van een rieten dak

Met het natuurproduct riet kan de vakman schitterende rieten daken maken. De daken  beschermen gebouwen tegen invloeden van buitenaf zoals zon, regen, hagel en wind. Door deze factoren is het riet aan slijtage onderhevig. Om het dak zo lang als mogelijk in gezonde en functionele staat te houden zal onderhoud uitgevoerd moeten worden.

Is het dak dermate oud dat onderhoud niet meer afdoende is en het dak het einde van zijn functionele levensduur nadert dan zijn er een aantal mogelijkheden om de levensduur van het dak alsnog te verlengen. Alle mogelijkheden hebben elk hun eigen voor- en nadelen uiteraard afhankelijk van de staat van het dak. Is uw dak aan renovatie toe dan zult u in ieder geval met uw rietdekker moeten overleggen wat voor uw dak de beste optie is. De mogelijkheden:


1 Opstoppen
Bij het opstoppen wordt elke laag riet teruggetrokken, vaak nadat de gehele buitenzijde van het riet ontdaan is van algen en mossen (het dak wordt eerst schoongemaakt).  Hierdoor ontstaat ruimte onder de gaarde en kan nieuw riet, met een lengte van minimaal 70 cm. bijgestoken worden. Als de gaarde te zwak is (voornamelijk oude wilgengaarden) dan wordt deze verwijderd. Het dak wordt hierdoor op dikte gebracht. De gaarden worden (indien nodig) om de andere laag over het riet gebonden en blijven dus zichtbaar. Daarna wordt het dak afgedreven en goed schoongeveegd zodat er geen algen en mossen achterblijven.

2 Blank verstoppen, ook wel genoemd: verdrijven of doordekken.
Bij het blank verstoppen wordt net als bij het opstoppen eerst het dak schoongemaakt. Daarna wordt elke laag riet teruggetrokken zodat ruimte onder de gaarde ontstaat en nieuw riet met een lengte van 70 tot 90 cm. in het oude dak gebracht kan worden. Elke laag riet wordt, net als bij een nieuw dak, met een (bestaande) gaarde vastgebonden in het dak. Bij blank verstoppen zijn de gaarden aan de buitenzijde dus niet zichtbaar. Het dak wordt vervolgens afgedreven en schoongeveegd.

3 Overdekken
Bij het overdekken wordt het oude, meestal 10 tot 15 cm. dikke dak, schoon en vlak gemaakt. Over dit oude dak wordt een geheel nieuw rieten dak gedekt. Het overgedekte dak heeft dan een totale dikte 30 tot 40 cm. Voordeel hiervan is dat er weinig gesloopt hoeft te worden en het dak gesloten blijft. Een groot nadeel is dat rietlatten niet vervangen worden, het oude stoffige dak blijft zitten en als belangrijkste nadeel dat het dak bouwfysisch slechter zal functioneren. Hierdoor kan de levensduur van het overgedekte dak tegenvallen. Er is dan sprake van een slechte prijs / prestatieverhouding. Om die reden wordt het overdekken afgeraden.  

4 Bijsteken
Dit wordt overal in Nederland toegepast, in het noorden overigens meer dan in het midden en zuiden. Bij het bijsteken wordt geen riet teruggetrokken in tegenstelling tot andere, duurdere methoden. Eerst wordt het dak goed schoongemaakt. Het mos en de algen worden verwijderd met een hark en of heggenschaar. Daarna wordt het dak schoon geveegd. Daarbij zal blijken dat het rietpakket niet overal even dik meer is en dus niet overal nog even lang mee zou kunnen gaan. Daarom wordt er nieuw riet met een lengte van 40 cm tot  60cm bijgestoken op de slechtste plekken. Het rietdak dak wordt hierdoor niet op dikte gebracht. Daarom kan deze methode allen toegepast worden wanneer er nog voldoende dakdikte aanwezig is. Er moet gemiddeld nog 15cm rietdekking op het dak liggen en het riet moet nog in redelijke staat verkeren en redelijk vast zitten. In veel gevallen blijven of worden de gaarden zichtbaar. Waar deze niet meer goed vast zitten worden deze opnieuw vast gezet. Daarna wordt het dak nogmaals afgedreven(aangeklopt) en schoongeveegd. Dit schoonvegen dient zorgvuldig te gebeuren zodat er geen voedingsbodem ontstaat voor een volgende generatie mossen en algen. Het rieten dak wordt hierbij bont van kleur omdat er nieuw geel riet door het oude vergrijsde riet heen wordt gestoken. Dit trekt over het algemeen na een jaar weer weg. Tot slot kunnen eventuele restjes algen en mossen bestreden worden middels een bespuiting. Deze opknapmethode heeft bij grote oppervlaktes vaak een goede prijs - prestatie verhouding. Men betaald een beperkt bedrag en het dak kan weer 5 tot 15 jaar mee (de exacte verlenging van de levensduur hangt sterk af van de toestand van het dak en de kwaliteit van het uitgevoerde werk).
 
Bij al de bovenstaande methodes kunnen grote prijsverschillen optreden in offertes en uitgevoerd werk. Afhankelijk van de uren die de rietdekker besteed en de hoeveelheid en lengte van het riet dat hij inbrengt. Meestal zal het daarbij zo zijn dat het duurdere werk ook langer zal meegaan. Het gunnen van het werk aan een bepaald rietdekbedrijf is dan ook vooral een kwestie van vertrouwen.

Herstellen van schade
Bij een rieten dak is het mogelijk kleine schades of kleinere gedeelten te vervangen. Het nieuwe riet sluit dan naadloos aan op het bestaande dak. Wel zal er kleurverschil zichtbaar zijn doordat het nieuwe riet lichter van kleur zal zijn dan het oude. Dit kleurverschil zal doorgaans na 1 a 2 jaar verdwenen zijn.

Vernieuwen
Op een gegeven moment is geen van bovenstaande renovatiemethoden meer mogelijk of financieel interessant. Op dat moment is het dak toe aan gehele vervanging.

Voor rijksmonumenten geldt (onder bepaalde voorwaarden) een aftrekregeling voor onderhoudskosten bij de belastingdienst. Ook het vervangen van het oude rieten dak valt hieronder. Wanneer werkzaamheden aan een monument plaats vinden kan het zijn dat de URL 4004 Riet van kracht is, een voorwaarde om in aanmerking te komen voor BRIM subsidie.

Renovatie is iets anders dan onderhoud. Meer over onderhoud kunt u hier lezen.

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024