Prijs en subsidies

Prijs en subsidies

De prijs van een rieten dak is afhankelijk van veel factoren.
De belangrijkste zijn:

  • De hoeveelheid werk in de markt
  • De moeilijkheidsgraad van het dak
  • Het kwaliteitsbewustzijn van de rietdekker
  • De geografische ligging van het object
  • De prijs van benodigde materialen

Hoewel de Vakfederatie Rietdekkers elk jaar een oriënterend onderzoek doet naar de gemiddelde prijzen van rietdekkerswerk, is het zeer moeilijk hiervoor algemene richtlijnen te geven. Wanneer we een gemiddeld gerekende prijs zouden moeten geven, komen we op de volgende bedragen (prijspeil voorjaar 2024):

€ 135,00 p.m2 rieten dak en € 110,00 p.m1 (nok)vorst, beide excl. BTW. Deze prijs geldt voor een relatief simpel "vlak" dak met 1 dakkapel en 1 schoorsteen. Exclusief eventueel bijkomende kosten als afvoeren afval, steigerwerk, lood-en timmerwerk, etc.

Bovenstaande indicaties gelden voor een dak gedekt met natuurlijk riet. Een dak gemaakt van kunstriet is ongeveer 2,5 keer zo duur als een natuurlijk rieten dak.

Het BTW tarief voor rietdekwerk is normaal gesproken 21%, zowel voor compleet nieuw werk als ook voor het herdekken van bestaande panden en ook voor reparaties en onderhoud. Een uitzondering hierop zijn eventueel (vaak tijdelijke) maatregelen voor op isolatie en renovatie gerichte werkzaamheden. Zo geldt op dit moment bijvoorbeeld het verlaagde BTW tarief van 9% voor het aanbrengen (arbeid) van isolatie. NB: de overheid beschouwt riet niet als een isolatiemateriaal dus het verlaagde tarief geldt niet voor het aanbrengen van het riet.

Wordt op uurtarief gewerkt dan is het gemiddelde berekende uurloon € 65,00 p.uur (excl. BTW). Voor een "gemiddeld" dak heeft een rietdekkersbedrijf met personeel ongeveer deze prijs nodig om een goed dak te kunnen maken. Er zullen echter zeer weinig meters dak gelegd worden voor exact deze prijzen. Deze prijsindicatie is alleen bedoeld om potentiële opdrachtgevers een reeële indruk te geven wat rietdekwerk ongeveer kost. Als u wilt weten wat de kosten voor uw rieten dak zullen zijn zult u 1 of meerdere offertes bij rietdekkersbedrijven op moeten vragen. Om een prijs in te schatten is het natuurlijk goed om enig inzicht te hebben in de manier waarop de verschillende factoren meewerken aan het tot stand komen van de prijs:

De hoeveelheid werk in de markt:
Overal in onze maatschappij komen prijzen voor produkten en diensten tot stand via vraag en aanbod, zo ook in de rietdekbranche. Heeft men voldoende werk maar moet er toch nog een dak extra gemaakt worden zal men hiervoor een hogere prijs bedingen dan in een tijd dat werk schaars is.

De moeilijkheidsgraad van het dak:
Hoe moeilijker een dak, des te minder vierkante meters er per uur gemaakt kunnen worden, dus hoe hoger de prijs per vierkante meter.
Bijvoorbeeld:
Een hoog dak waarbij dus veel steigerwerk, veel riet transportwerk het dak op. Veel dakkapellen dakramen en dakdoorvoeren, dus veel "moeilijke" hoeken en onderbroken vlakken. Een gebroken kap zal altijd duurder zijn dan een recht toe recht aan zadeldak (met beide hetzelfde aantal vierkantemeters rietgedekt dakoppervlak).

Het kwaliteitsbewustzijn van de rietdekker:
Het "maken" van een dak vraagt voornamelijk tijd. Hoe beter het dak moet worden hoe langzamer dit zal gaan. Het willen maken van een echt goed dak en het willen leggen van veel vierkante meters zijn tegengestelde wensen. Elk rietdekkersbedrijf zoekt hierin haar eigen compromis. In de praktijk is goed waar te nemen dat die bedrijven die een echt goed dak maken, hiervoor een hogere prijs vragen dan zij die met een iets lager kwaliteitsniveau genoegen nemen. Kwaliteit kost geld. Omdat de levensduurverwachting van het dak echter rechtstreeks afhankelijk is van de kwaliteit, is de prijs die betaald wordt voor goed werk op termijn vaak goedkoper.

Globaal geldt: Hoe duurder het dak, hoe beter het zal zijn.
Dit geldt zowel voor daken gelegd door rietdekkersbedrijven binnen als buiten de Vakfederatie. Wilt u een goed maar ook goedkoop dak dan kan men u dit wel beloven maar deze afspraken zijn zelden uitvoerbaar. Is de ene offerte duurder dan de andere vraag dan verder, naar het waarom, etc.

De geografische ligging van het object:
Een dak in Friesland is goedkoper dan hetzelfde dak in de randstad of in Limburg. In Friesland wonen meer rietdekkers, dus de concurrentie is groter, bovendien zijn veel bijkomende kosten in Friesland lager(zoals stortkosten afval, transport riet naar de bouwplaats, veel vaste kosten van de rietdekker, zoals bedrijfsterreinen en vergunningen).

De prijs van benodigde materialen:

De prijs van een rieten dak wordt in basis bepaald door een materiaal en arbeidscomponent. Per m2 rieten dak zijn, afhankelijk van de lengte van het riet, 8 tot 12 bossen riet nodig en daarnaast nog bindmateriaal om het riet vast te binden. Rietdekken is handwerk en om al die bossen te verwerken tot een kwalitatief goed en mooi eindproduct is veel en intensieve arbeid nodig.

Doorgaans is riet uit het buitenland goedkoper dan riet uit Nederland. Dit prijsverschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een verschil in arbeidslonen van de rietsnijders. Arbeid is in Nederland naar verhouding duur, dus is het Nederlandse riet ook duurder. Naast Nederlands riet werken Nederlandse rietdekkers, vanwege de kwaliteit van dit riet, graag met Chinees riet. En zelfs inclusief de transportkosten was het Chinese riet altijd goedkoper dan het Nederlandse riet.

De prijs van het Chinese riet was altijd zeer stabiel, maar sinds de 2e helft van 2020 was sprake van een enorme prijsstijging. Na China volgden ook prijsstijgingen voor riet uit andere landen en zelfs voor Nederlands riet. Begin 2022 was het Chinese riet zelfs duurder dan het Nederlandse riet. De prijsstijging van de materiaalkosten (voornamelijk riet) ten opzichte van voorjaar 2020 bedroeg medio 2021 maar liefst 92%. Voorjaar 2023 is sprake van een dalende trend maar liggen de prijzen voor het materiaal nog altijd hoger dan begin 2020.

Door de enorme prijsstijgingen en de instabiele beschikbaarheid van het Chinese riet zijn rietdekkers soms genoodzaakt uit te wijken naar iets minder duurzame rietsoorten die beter bij de offerteprijs van het dak passen of makkelijker beschikbaar zijn. Maar bezuinigen op het materiaal riet is altijd een slecht idee, omdat de levensduur van een rieten dak voor ongeveer 50% afhangt van de kwaliteit van het gebruikte riet. Zie ook: de levensduur van het rieten dak.

Meer uitleg over de prijsontwikkeling van riet en het rieten dak treft u via onderstaande link:
De prijsontwikkeling van riet en het rieten dak.

Een samenvatting van bovenstaand verhaal over de prijs van het rieten dak treft u hier: De prijs van een rieten dak.

Het rieten dak en de overheid:
Vooral de overheid heeft de laatste jaren veel nieuwe regels ingevoerd. Deze nieuwe regels hebben vrijwel allemaal een behoorlijk prijsopdrijvend effect. Dit loopt van de rietteelt via transport tot het afvoeren van oud riet. Maatregelen als: verhoging van de transportkosten, brandstof accijnzen en BTW verhoging, het verplicht stellen van het diploma bedrijfshulpverlener, de weer opnieuw aangescherpte Arbo eisen (o.a. het verplicht aangesloten zijn bij een Arbo dienst) verplicht een risico-inventarisatie maken, het soms verplicht stellen van een brandwerende coating, het jaarlijks keuren van alle gereedschappen en materialen, afvoertarieven voor rietafval die geëxplodeerd zijn, etc.

Subsidie op riet:
Wat zijn de subsidie mogelijkheden voor een rieten dak ? Voor nieuwe daken zijn deze niet aanwezig. Voor bestaande rietgedekte panden zijn deze er soms wel, wanneer er opnieuw gedekt moet worden. Soms zijn er voor monumentale panden subsidies. Voor dit soort subsidies hangt veel af van de gemeente waar het pand staat en het beleid dat zij voert, de ouderdom van het pand, etc. Zelfs kan het per gemeente, per jaar verschillen. In het algemeen is er al of niet een gemeentelijke regeling, een provinciale en een landelijke. De randvoorwaarden zijn voor alle drie regelingen verschillend.  Des te ouder een pand is, en des te gezichtsbepalender het is, des te meer kans u maakt. Het beste is dan ook bij de gemeente navraag te doen, bij dezelfde gemeente te vragen waar u navraag kunt doen naar de provinciale regeling en bij de provincie te vragen naar een ingang op landelijk nivo. Meestal zijn dit potjes met een beperkt budget, dus is het goed om, indien u over een aantal jaren wat van plan bent, nu reeds informatie in te winnen. Deze regelingen gelden niet alleen voor boerderijen en/of woonhuizen maar ook voor overige rietgedekte objecten, bijvoorbeeld schuren en hooibergen (zo wordt voor het in oude staat terug brengen van hooibergen vaak subsidie verleend indien deze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg).

Voor rijksmonumenten geldt (onder bepaalde voorwaarden) een aftrekregeling voor onderhoudskosten bij de belastingdienst. Ook het vervangen van het oude rieten dak valt hieronder. Wanneer werkzaamheden aan een monument plaats vinden kan het zijn dat de URL 4004 Riet van kracht is, een voorwaarde om in aanmerking te komen voor BRIM subsidie.

Uw lokale rietdekker is meestal op de hoogte van de subsidiemogelijkheden ter plaatse, informeer daar dus ook.

 

 

 

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024