Dakkapel

Dakkapel

De voornaamste reden om één of meerdere dakkapellen op te nemen in een rieten dak is het creëren van meer ruimte in de woning. Uiteraard een hele goede reden. Het plaatsen van een dakkapel heeft wel gevolgen voor het rieten dak aan de buitenzijde. Het vlak waarin de dakkapel staat wordt namelijk onderbroken en de bovenkant van de dakkapel heeft doorgaans een flauwere hellingshoek dan het dakvlak waarin de kapel opgenomen is. Door deze flauwere hellingshoek duurt het langer alvorens hemelwater afgevoerd is. Hierdoor blijft de bovenkant langer nat en zal versneld in kwaliteit achteruit gaan. Het hemelwater dat van de bovenkant van de kapel druipt valt op het riet onder de kapel, telkens op dezelfde plek. Hierdoor zal na verloop van tijd het riet op die plek eroderen.

Vormen dakkapel
Afhankelijk van de ruimte op het dak, onder het dak en de gewenste binnenruimte kan gekozen worden voor verschillende vormen:
- rechthoekige dakkapel: veel binnenruimte, slechtere hellingshoek bovenkant.
- ronde dakkapel: minder binnenruimte, betere waterafvoer bovenkant.
- platte dakkapel: veel binnenruimte, waterafvoer d.m.v. regenpijp of overstort (vaak ook onzichtbaar weg te werken onder het rietpakket.
- zadel of schilddak dakkapel: fraai maar kwetsbaar.

Maatvoering en positionering
Het verdient aanbeveling de dakkapel zo hoog als mogelijk uit te laten komen bij de nok. Elke graad hellingshoek die gewonnen kan worden is meegenomen. Om te voorkomen dat de dakkapel de noklijn onderbreekt moet een afstand van 50 cm. aangehouden worden tussen bovenkant kapel en nok, gemeten op de onderconstructie.

Als de zijkanten van de dakkapel bekleed worden met riet moet voor elke zijkant met 30 cm dikte rekening gehouden worden. Te vaak zie je dat de zijkant van een kapel in een kil terecht komt doordat geen rekening gehouden is met deze “extra” dikte.

Bij de plaatsing van een dakkapel op de onderconstructie is de afstand van die onderconstructie tot de buitenzijde van het kozijn van belang. Deze afstand wordt haaks op de onderconstructie gemeten en bedraagt ± 15 tot 18 cm. Rietdekkersbedrijven hebben elke hun voorkeur dus overleg tevoren met het rietdekkersbedrijf!

Zie het principe detail dakkapel

Detaillering

Elk rietdekkersbedrijf heeft zijn eigen manier om een dakkapel te detailleren. Op deze manier zetten rietdekkers als het ware hun handtekening. Omdat de detaillering  per regio en per bedrijf kan verschillen is het zinvol referentieadressen op te vragen bij rietdekkers zodat u weet hoe uw dakkapel gedetailleerd zal worden.

Afwerking onderzijde
De onderzijde van de kapel kan net als bij dakramen op velerlei manieren afgewerkt worden. Te denken valt aan halve vorsten, doorgaans in rood of blauw gesmoord, platte keramische pannen, koper, lood etc. Wanneer halve vorsten toegepast worden zullen deze ook gemetseld worden. Het is dan aan te bevelen de cement voegen onder het lood te plaatsen. Door temperatuurschommelingen zal het lood krimpen en uitzetten en zal metselwerk dat over het lood geplaatst is losbreken.


Foto’s
Kijk in het fotoboekje rechtsboven naar diverse voorbeelden van dakkapellen. Bij elke foto is een begeleidende tekst opgenomen.

Mogelijk ook interessant voor u

Afwatering platdak, dakkapel en meer

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024