Koper en zink

Koper en zink

Koper en zink worden veelvuldig toegepast in combinatie met het rieten dak. Niet alle metalen zijn echter op iedere plek toe te passen.

Koper

Van alle metalen op het rieten dak is koper het meest duurzame materiaal. In relatie met het rieten dak is de belangrijkste toepassing van koper de nokvorst in vele variaties. Naast de nok wordt koper ook gebruikt in de vorm van een goot, hemelwaterafvoer of het afdekken van de rietstoppel onder dakkapellen en dakramen. Daarnaast kan koper toegepast worden voor het afdekken of vervangen van riet waar de hellingshoek onvoldoende is om hemelwater voldoende snel af te voeren. Meestal gebeurt dit bij de nokafwerking van een getoogde kap.

Zink

Van alle metalen op het rieten dak is zink het minst duurzame materiaal.
Zink, in de woningbouw het meest gebruikt voor goten,  is onder een rieten dak niet toepasbaar. Zink wordt namelijk aangetast door uit het riet uitlogende humuszuren. Het zink lost dan snel op.
Vooral op die plekken waar hemelwater in plasjes kan blijven staan en ter plaatse het zink afsluit van de zuurstof uit de lucht kan putcorrosie ontstaan. Zo kan een nieuwe regengoot, van zink, onder een rieten dak soms al na 6 maanden lek zijn. Het lijkt er dan soms op dat iemand met een spijker er gaten in heeft geslagen. Mocht er toch zink toegepast worden onder het rieten dak dan zal het behandeld moeten worden tegen corrosie. Het zink zal dan met een verfachtig materiaal, zoals bijvoorbeeld “IKOpro zinkrenovatie” beschermt moeten worden. Producenten van deze coatings geven doorgaans een garantie van 10 jaar. Na die periode zal de goot indien nodig herbehandeld moeten worden. Het beplakken van de goot met EPDM is ook een oplossing maar daarbij moet te alle tijde voorkomen worden dat hemelwater onder het EPDM kan komen.

Zink kan wel toegepast worden voor nokken, schoorstenen (beide dus boven het riet) en dakdoorvoeren.

 

 

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024