Zonnepanelen en het rieten dak

Zonnepanelen en het rieten dak

Zonnepanelen kunnen zowel op een nieuw als op een bestaand rieten dak goed toegepast worden. In een nieuw te dekken dak is het aanbrengen van zonnepanelen uiteraard eenvoudiger en minder tijdrovend. De laatste jaren is er een flinke opmars geweest in de toepassing van zonnepanelen en collectoren. Dit heeft te maken met het verhoogde milieubewustzijn van huiseigenaren, maar zeker ook met verscherpte BENG eisen vanuit het bouwbesluit. Daarnaast zijn de zogenaamde PV-panelen (Photo Voltaïsche) door overproductie en subsidies steeds goedkoper geworden.

De beste wijze om zonnepanelen op het rieten dak te plaatsen is door deze in te werken in het riet. In het dakvlak komt dan een uitsparing die opgevuld wordt met het paneel / de panelen. Onder de panelen moet een voorziening getroffen worden om de constructie waterdicht te maken. Daarnaast is het van belang om de panelen zo vrij als mogelijk van het riet in te werken. De panelen kunnen dan optimaal ventileren wat het rendement van de panelen ten goede komt. Verder moet gelet worden op schaduw die op de panelen kunnen vallen. Wanneer schaduw op de panelen valt wordt het rendement verlaagd. Worden de panelen te diep t.o.v. het dak ingewerkt dan zal voornamelijk aan de boven- en zijranden van de panelen schaduw op de panelen vallen. Er kan rekening gehouden worden met de volgende maten:

  • afstand breeuw en onderkant riet (bovenkant) tot zonnepaneel minimaal 10 cm.
  • hoogte buitenoppervlak riet t.o.v. zonnepaneel +/- 10 tot 12 cm.

Daken van nieuw te bouwen woningen moeten een minmale Rc waarde bezitten van 6,3. Deze isolatiewaarde kan vrij eenvoudig gehaald worden met riet en een geisoleerd, gesloten onderconstructie. Maar daar waar zonnepanelen opgenomen zijn zit geen riet en zal het dus lastiger zijn de vereiste 6,3 te halen. In die gevallen is het raadzaam onder de panelen een extra isolatiepaneel te plaatsen, het liefst met een harde (aluminium) buitenkant. Hierdoor wordt niet alleen het gebrek aan isolatie gecompenseerd maar wordt ook gezorgd voor een brandveilge constructie. Wanneer aan de zijkanten van de panelen zetstukken geplaatst worden komen de zonnepanelen als het ware in een bak te liggen en kan de rietdekker vrij eenvoudig het riet aansluiten op deze zetstukken. Een principedetail van deze oplossing treft u bij de downloads.

Er zijn leveranciers die panelen aanbieden met gootstukken.  Deze kunnen daardoor net als een dakraam ingedekt worden. Evenals het dakraam kunnen de panelen ook geschakeld worden. De zonnepanelen liggen wanneer ze ingewerkt worden gelijk met of onder het buitenoppervlak van het rieten dak. Het is aan te bevelen de panelen onder het buitenoppervlak te plaatsen. Het rietpakket is immers aan slijtage onderhevig en zal na verloop van jaren dunner worden. Wanneer de panelen gelijk met het buitenoppervlak geplaatst worden zullen deze na een aantal jaar boven het rietpakket uitsteken.

Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat de panelen, uit het zicht, op een plat dak geplaatst worden. Een voorbeeld daarvan ziet u in het fotoboekje op deze pagina.

Bij bestaande rieten daken worden panelen ook wel eens op het riet geplaatst. Dit is niet aan te bevelen doordat het riet onder de panelen wel nat kan worden maar door gebrek aan zon en wind slecht zal kunnen drogen. De kwaliteit van het riet gaat dan versneld achteruit waardoor eerder onderhoud noodzakelijk is. Dit onderhoud kan dan ook nog eens slecht uitgevoerd worden doordat de rietdekker er niet bij kan zonder het paneel te verwijderen. Indekken dus!

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024