Het gebruikte riet

Het gebruikte riet

Riet is een natuurproduct. Niet alle partijen riet hebben dezelfde potentiële levensduur. De rietdekker is bij de beoordeling van zijn grondstof afhankelijk van zijn kennis en ervaring uit het verleden en zijn kwaliteitsbesef. Riet wordt geoogst van december tot medio april. Hierdoor is het aangeboden riet niet het gehele jaar van dezelfde kwaliteit. In oktober, november en december is er in slechte oogstjaren duidelijk minder keus dan de rest van het jaar en staat ook de kwaliteit van het restant aan riet onder druk. Er zijn daarom rietdekkers die een overmaat aan riet inkopen in de goede periode (maart tot juli) om in de slechtere periode (oktober tot januari) verzekerd te zijn van “op het oog” het goede riet (uiteraard heeft dit wel consequenties voor de vierkante meterprijs die deze bedrijven moeten berekenen).
Er zijn rietdekkers die iedere partij riet die zij van de handel afnemen persoonlijk gaan uitzoeken. Er zijn ook rietdekkers die de keuze van het riet meer van hun riethandelaar, laten afhangen. Soms kan echter ook het op het oog meest perfecte riet tegenvallen in duurzaamheid. Dit is zelden een zwart-wit verhaal van goed of slecht bij aanvoer op het werk. Meestal zal de duurzaamheid van het riet pas veel later blijken door de levensduur van het rietpakket op het dak. Zelfs bij tegenvallende levensduur is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van te kort schieten van het rietdekbedrijf of de riethandelaar.
Iedereen in de keten dient zich te realiseren dat er altijd een behoorlijke spreiding zal zijn in de daadwerkelijke levensduur van de grondstof riet, en dat iedere beoordeling altijd een subjectieve inschatting is.

Meer over het materiaal riet kunt u hier lezen.

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024