Het (bouw)bestek

Het (bouw)bestek

Het (bouw)bestek,
Een bestek is een technische beschrijving waaraan een te bouwen product moet voldoen, een zo volledig mogelijk bouwplan. In het bestek voor een villa, molen, flatgebouw of tuinhuisje kunnen de maten en materialen beschreven worden. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden over de tijd waarin het werk moet worden uitgevoerd. Dat lijkt moeilijk, maar veel is standaard.

Voor een rieten dak zijn dit voor het grootste gedeelte gewoon bepalingen waar een goed rieten dak aan moet voldoen. De Vakfederatie Rietdekkers heeft reeds in 1948 eisen en uitvoerings-richtlijnen vastgesteld. Daken gemaakt door leden van de Vakfederatie moeten hier minimaal aan voldoen. Deze eisen zijn steeds aangepast en "up to date" gehouden.

De eisen en uitvoeringsrichtlijnen zijn te downloaden op de downloadpagina
In de praktijk zijn deze "eisen en uitvoeringsrichtlijnen" feitelijk de minimale eisen waaraan een nieuw rieten dak moet voldoen. Als een nieuw rieten dak hier niet aan voldoet is het niet juist gemaakt en heeft de "klant" niet gekregen waar hij recht op heeft. Op lange- of (meestal) korte termijn mogen dan problemen met het rieten dak verwacht worden. Bij opleverkeuringen en inspecties die aan rieten daken worden uitgevoerd door de Vakfederatie Rietdekkers en door derden worden deze eisen dan ook als keuringscriteria gehanteerd.

Omdat een nieuw rieten dak minimaal aan deze eisen moet voldoen kan iedere architect deze als uitgangspunt nemen voor het bestek van een rietgedekt object. Bijvoorbeeld door opneming van de zin:
Het rieten dak moet minimaal voldoen aan de eisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers. (In het bestek mogen de eisen ook gewoon overgenomen of gekopieerd worden). Indien gewenst kan de architect aan deze (minimale)eisen, nog aanvullende eigen eisen toevoegen zoals:
- een grotere rietpakketdikte van het dak.
- kleur, materiaal en fabricaat van de nokafwerking.
- kleur, materiaal en fabricaat van de afdekking van de stoppel onder de dakramen.
- te gebruiken overige materialen.
- de wijze van indekken van dakramen.
- nadere omschrijving (herkomst) van het riet.
- nadere omschrijving van het rietdekbedrijf (bijvoorbeeld lid van Vakfederatie).
- opleverkeuring voor oplevering verplicht.
- al of niet sprinkler installatie of brandwerende coating.
- etc.

Voor u een bestek kunt maken voor het rieten dak moet allereerst beslist worden welke principiële constructie het rieten dak moet hebben.

De Constructie
Riet als dakbedekking is al eeuwen oud. Maar als gevolg van het steeds opnieuw beschikbaar komen van nieuwe technieken en materialen is het rietdak nog steeds in ontwikkeling. Ook regelgeving van de overheid heeft op de constructie van het rieten dak grote invloed.
Principiëel zijn er twee verschillende constructies:

De traditionele open constructie, hier wordt het riet op latten gebonden en de gesloten constructie (het schroefdak), waar het riet  op een gesloten onderconstructie geschroefd wordt. Beide constructies kunnen van isolatie en betimmering worden voorzien. Welke constructie men kiest hangt in hoge mate af van het ondergelegen pand en het gebruik hiervan. Voor woonhuizen gaat de voorkeur in toenemende mate uit naar het schroefdak vanwege de goede combinatie van isolerende en brandwerende eigenschappen.

Het restauratiebestek
De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) heeft samen met marktpartijen en STABU een restauratiebestek ontwikkeld passend in de STABU-systematiek. Hiermee zijn er voor restauratie-, renovatie-, onderhouds-, en verduurzamingswerkzaamheden specifieke besteksomschrijvingen beschikbaar. U vindt het restauratiebestek op restauratiebestek.nl.

 

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024