(aanvullende) Isolatie

(aanvullende) Isolatie

(aanvullende) Isolatie
Het isoleren van een rietenkap, indien goed uitgevoerd, geeft meer comfort en door het dak gaat minder energie verloren. Maar bij het isoleren verschuift het dauwpunt naar binnen. Een verkeerd uitgevoerde isolatie geeft daarom kans op problemen door vochtophoping. Om deze reden hoort bij alle constructies waarop riet toegepast en waaronder gewoond en geleefd wordt aan de binnenzijde van de constructie een dampremmer toegepast te worden.

De meest toegepaste constructie op nieuw te bouwen panden is een schroefdak op een isolatiepaneel. Dit wordt veroorzaakt door de steeds strengere eisen uit het bouwbesluit t.a.v. thermische isolatie. In lijn met het Energieakkoord voor duurzame groei en de afspraken gemaakt in de Europese Energy Performance of Building Directive (EPBD) zijn in Nederland BENG-eisen opgesteld. BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor BENG. Dat betekent op dit moment een Rc-waarde voor van Rc=6,3 voor daken. De isolatiepanelen zijn relatief goedkoop doordat ze snel te plaatsen zijn en grote overspanningen aan kunnen. In de isolatiepanelen hoort een doorlopende dampremmende laag aangebracht te zijn.

De meest toegepaste constructie op een bestaand pand is het schroefdak op een 18 mm. plaatmateriaal. Het is relatief goedkoop, heeft een goede brandveiligheid, en een hoge isolatiewaarde. De gemiddelde warmteweerstand van een rieten dak zonder aanvullende thermische isolatie over een periode van 30 jaar bedraagt 4,2 m²K/W. Wordt een hogere isolatiewaarde verlangd bij een bestaande kap dan kan aanvullend geïsoleerd worden. Pas een dampremmende folie toe zo laag mogelijk in de constructie en zorg voor een dampdichte, lekvrije afwerking van de folie.
Voor nieuwe panden is, i.v.m. de energie-prestatie-norm (EPN), altijd een isolatiepaneel noodzakelijk.

De laatste jaren krijgt de Vakfederatie Rietdekkers steeds vaker de vraag of er ook dampopen in plaats van dampdicht geïsoleerd kan worden. Dit speelt dan vaak in gevallen waar men gebruik wil maken van bijvoorbeeld natuurlijke isolatiematerialen als vlas en wol. Hoewel dampdicht bouwen op dit moment gemeengoed is zijn er in de praktijk ook talloze voorbeelden waaruit blijkt dat dampopen isoleren met bijvoorbeeld vlas prima werkt. De uitvoering luistert, zeker bij nieuwbouw, wel veel kritischer. Meer hierover vindt u bij de veelgestelde vragen.  


Vereiste Rwaarden dakconstructie zoals gesteld door het bouwbesluit 2012:
Woningen ouder dan 1997              Rc= 1,4 m²K/W
Woningen ouder dan 1-04-2012     Rc= 2,6 m²K/W
Woningen jonger dan 1-04-2012    Rc= 3,7 m²K/W
Woningen jonger dan 1-01-2015    Rc= 6,3 m²K/W

De Rc waarden moeten vanaf 1-1-2021 berekend worden volgens de NTA 8800 (Nederlandse Technische Afspraak) Deze norm vervangt vele andere normen waaronder de NEN 1068. De NTA 8800 is een boekwerk van ongeveer 1100 pagina's. Per 1 januari 2021 is de in het Bouwbesluit vereiste Rc-waarde voor daken op nieuw te bouwen woningen gegaan van 6,0 naar 6,3. Wanneer een schroefdak gemaakt wordt moet het isolatiepaneel dus een R waarde van minimaal 2,3 hebben. Wanneer een traditioneel gebonden rieten dak gemaakt wordt, moet het isolatiepaneel dus een R waarde van minimaal 6,3-1,5 = 4,8 hebben. Bij een traditioneel rieten dak telt het riet, vanwege de onder het riet liggende spouw, namelijk slechts voor R = 1,5  mee in de berekening. In de NTA 8800 staat op pagina 792 een tabel van het rechtens verkregen isolatie niveau over de afgelopen jaren. Wanneer men deze waarden vermenigvuldigd met 1,05 verkrijgt men de minimale isolatie-eisen die gelden vanaf 1-1-2021 bij renovaties volkgens het Bouwbesluit 2012 (met de extra eis dat de isolatiewaarde minimaal 1,4 moet zijn en vanaf 2015 geldt 6,3).


Multifoil of meerlaagse folie
De laatste jaren hebben de meerlaagse isolatiefolies, zogenaamde multifoils, een grote opmars gemaakt. Steeds vaker worden deze multifoils toegepast, met name bij renovatieprojecten. Een aantal fabrikanten van multifoils claimen extreem hoge isolatiewaarden. Wanneer deze folies getest worden volgens de Ontwerprichtlijn Reflecterende Isolatie van het SBR dan blijkt dat deze R waarden soms niet gehaald worden.
Onder ideale omstandigheden kon in het verleden voor de meest gebruikte multifoils van ongeveer 1 cm. dik met een Rwaarde van 1,1 gerekend worden (aan beide zijden van de folie een luchtspouw). De rest van de isolatiewaarde moet dus uit het riet en de overige constructiedelen gehaald worden. Tegenwoordig komen diverse folies, natuurlijk afhankelijk van de dikte van de folie, aan een Rd van 3 of zelfs 3,5. Met een Rd van 3,5 wordt voldaan aan de eisen uit ISDE.
De multifoils hebben zeker binnen de renovatiemarkt hun eigen plek verdiend en kunnen prima in combinatie met andere isolatiematerialen worden gebruikt. Het grote voordeel van de folie is vooral de eigenschap als lucht- en dampdichte laag en de makkelijke verwerkbaarheid.

Monumenten
Ook monumentale panden kunnen verduurzaamd en/of geisoleerd worden. Omdat monumenten aan andere regels gebonden zijn dan niet monumenten of nieuwbouwwoningen is het soms ook minder eenvoudig om het dak te isoleren. De stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten) heeft om die reden een verduurzamingsmodule toegevoegd aan de URL 4004. Ook heeft de stichting de website verduurzamingsrichtlijnen.nl gelanceerd. Op deze website vindt u alle informatie over het verduurzamen van monumenten. 

 

Zie ook:

Kan ik een bestaand rieten dak na-isoleren? En zo ja, hoe?

Kan een rietendak geïsoleerd worden met een multilayer folie?

Isobouw S riet+ isolatiepanelen

Superfoil Isolatiefolie

Airflex isolatiefolie

De R-waarde van het rieten dak

De R waarde van het rieten dak (toelichting)
 

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024