(aanvullende) Isolatie

(aanvullende) Isolatie

(aanvullende) Isolatie
Het isoleren van een rietenkap, indien goed uitgevoerd, geeft meer comfort en door het dak gaat minder energie verloren. Maar bij het isoleren verschuift het dauwpunt naar binnen. Een verkeerd uitgevoerde isolatie geeft daarom kans op problemen door vochtophoping. Om deze reden hoort bij alle constructies waarop riet toegepast en waaronder gewoond en geleefd wordt aan de binnenzijde van de constructie een dampremmer toegepast te worden.

De meest toegepaste constructie op nieuw te bouwen panden is een schroefdak op een isolatiepaneel. Dit wordt veroorzaakt door de steeds strengere eisen uit het bouwbesluit t.a.v. thermische isolatie. Het bouwbesluit 2012 schrijft op dit moment een Rc-waarde voor van Rc=6 voor daken. De isolatiepanelen zijn relatief goedkoop doordat ze snel te plaatsen zijn en grote overspanningen aan kunnen. In de isolatiepanelen hoort een doorlopende dampremmende laag aangebracht te zijn.

De meest toegepaste constructie op een bestaand pand is het schroefdak op een 18 mm. plaatmateriaal. Het is relatief goedkoop, heeft een goede brandveiligheid, en een redelijke isolatiewaarde van ongeveer Rc=1,5. Wordt een hogere isolatiewaarde verlangd bij een bestaande kap dan kan aanvullend geïsoleerd worden. Pas een dampremmende folie toe zo laag mogelijk in de constructie en zorg voor een dampdichte, lekvrije afwerking van de folie.
Voor nieuwe panden is, i.v.m. de energie-prestatie-norm (EPN), altijd een isolatiepaneel noodzakelijk.

Vereiste Rwaarden dakconstructie zoals gesteld door het bouwbesluit 2012:
Woningen ouder dan 1997              Rc= 1,3 m²K/W
Woningen ouder dan 1-04-2012     Rc= 2,5 m²K/W
Woningen jonger dan 1-04-2012    Rc= 3,5 m²K/W
Woningen jonger dan 1-01-2015    Rc= 6,0 m²K/W

Per 1 januari 2015 is de in het bouwbesluit vereiste Rc-waarde voor daken op nieuw te bouwen woningen gegaan van 3,5 naar 6,0. Wanneer een schroefdak gemaakt wordt moet het isolatiepaneel dus een R waarde van minimaal 4,5 hebben. Wanneer een traditioneel rieten dak gemaakt wordt, moet het isolatiepaneel dus een R waarde van minimaal 6,0 hebben. Bij een traditioneel rieten dak telt het riet immers niet mee in de berekening.

Multifoil of meerlaagse folie
De laatste jaren hebben de meerlaagse isolatiefolies, zogenaamde multifoils, een grote opmars gemaakt. Steeds vaker worden deze multifoils toegepast, met name bij renovatieprojecten. Een aantal fabrikanten van multifoils claimen extreem hoge isolatiewaarden. Wanneer deze folies getest worden volgens de Ontwerprichtlijn Reflecterende Isolatie van het SBR dan blijkt dat deze R waarden soms niet gehaald worden.
Onder ideale omstandigheden kon in het verleden voor de meest gebruikte multifoils van ongeveer 1 cm. dik met een Rwaarde van 1,1 gerekend worden (aan beide zijden van de folie een luchtspouw). De rest van de isolatiewaarde moet dus uit het riet en de overige constructiedelen gehaald worden. Tegenwoordig komen diverse folies aan een Rd van 3 of zelfs 3,5. Met een Rd van 3,5 wordt voldaan aan de eisen uit SEEH.
De multifoils hebben zeker binnen de renovatiemarkt hun eigen plek verdiend en kunnen prima in combinatie met andere isolatiematerialen worden gebruikt. Het grote voordeel van de folie is vooral de eigenschap als lucht- en dampdichte laag en de makkelijke verwerkbaarheid.

zie ook:

Kan ik een bestaand rieten dak na-isoleren? En zo ja, hoe?

Kan een rietendak geïsoleerd worden met een multilayer folie?

Superfoil Isolatiefolie

Isobouw S riet + isolatiepanelen

De R-waarde van het rieten dak


 

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2020