Natuur

Natuur

In Nederland zijn er een flink aantal gebieden waar riet wordt gesneden. Het snijden van riet moet jaarlijks gebeuren omdat de rietvelden anders “verlanden”.  Tegelijkertijd pleitten veel natuurorganisaties voor verhoging van de biodiversiteit in de rietgebieden door het niet meer maaien of het korter toestaan van maaien. Voor de riettelers betekent dit dat minder opbrengsten krijgen van een perceel. Het aanbod in riet uit Nederland maar ook uit andere landen komt hierdoor onder druk te staan. Dus ondanks dat riet een natuurproduct is moeten de rietvelden onderhouden en elk jaar gesneden worden willen ze rietveld blijven en voldoende riet blijven opbrengen. Ondanks bovenstaande blijft riet natuurlijk een echt natuurproduct en zal ook het rieten dak altijd een natuurlijk karakter uitstralen.

 

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024