OOHD

OOHD

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Hellende Daken (OOHD)
CAO-partijen in de sector hebben een Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Hellende Daken opgericht. De Stichting heeft ten doel het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidiëren van onder andere het (doen) verrichten van scholingsactiviteiten, het (doen) bevorderen en stimuleren van de opleiding van jongeren, het (doen) waarborgen, bevorderen, ontwikkeling en verzorging van bijscholing.

Om deze doelstelling te kunnen bereiken is de werkgever die onder de werkingssfeer van de CAO Hellende Daken valt, aan de stichting een verplichte bijdrage verschuldigd. De werkgeversbijdrage wordt vastgesteld als percentage van de loonsom. Deze bedraagt tot en met 31 december 2016 1%. De inning van de werkgeversbijdrage vindt plaats door PSB.

O.a. het Vakdiploma Rietdekker wordt gedeeltelijk gesubsidieerd vanuit het OOHD.

 

fotografie/algemeen/logo_oohd_high_ress.jpg

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2020