Riet in andere landen

Riet in andere landen

Nederland is met zijn grote wateroppervlakten en door zijn lage ligging een rietland bij uitstek, mede daarom komt het rieten dak hier zeer veel voor. Ook in een aantal van onze buurlanden vinden we deze traditionele dakbedekking terug, met name daar waar (in het verleden) riet veel voorkwam. Maar ook verder weg bestaat er soms een echte riettraditie, zoals bijvoorbeeld Zuid Afrika en Japan. De Vakfederatie Rietdekkers onderhoud contacten met o.a.: Duitsland, Denemarken, Engeland, Zweden, Zuid Afrika en Japan. Deze landen zijn vertegenwoordigd in ITS. ITS staat voor International Thatching Society. Meer informatie over ITS en de deelnemende landen kunt u vinden op de website van ITS.

Denemarken

Denemarken heeft nog ongeveer 60.000 rietgedekte objecten. Het betreft vaak traditionele vakwerk gebouwen, woonhuizen schuren en een behoorlijk aantal vakantiehuisjes. De traditioneel toegepaste nokafwerking is Heide (tegenwoordig ook wel stro) vaak vastgelegd met grote stukken hout.

Japan

In Japan bestaan de rietgedekte panden vrijwel uitsluitend uit traditionele woonhuizen van een aantal verschillende types. De daken zijn gemaakt van waterriet of miscanthus(olifantengras). Ook de combinatie riet-pannen komt in Japan relatief veel voor. De traditioneel toegepaste nokafwerking is riet of hout, een enkele keer pannen. Na de tweede wereldoorlog had Japan nog ongeveer 200.000 rietgedekte panden over. Het zwaar bevolkte Japan kon in die tijd de eigen bevolking niet voeden (maar 15% van het Japanse landoppervlakte is geschikt voor landbouw en bewoning). Men moest (en moet nog steeds) voedsel invoeren. Dit noodzaakte Japan tot een eenzijdige ontwikkeling van een op export gerichte industrie. Dit had een zo hoge prioriteit dat voor zorg voor het milieu en zaken als monumentenzorg geen aandacht overbleef. Dat is de hoofdreden dat er op dit moment nog ongeveer 100.000 rietgedekte panden over zijn. De laatste jaren werkt Japan steeds meer aan het behoud van wat er aan tradities nog over is gebleven. Zo staan er tenminste drie dorpjes, in de Shirakawa-go en Gokayama regio, vol rietgedekte panden. Vanwege dit riet staan deze dorpen in zijn geheel onder monumentenzorg. De drie dorpen (Ogimachi,Suganuma en Ainokura) zijn in 1995 op de Unesco werelderfgoedlijst geplaatst.

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024