Hemelwaterafvoer

Hemelwaterafvoer

Volgens het Bouwbesluit moet elk dak een hemelwaterafvoer bezitten zodat er geen voor de gezondheid nadelige situaties kunnen ontstaan (zie Bouwbesluit artikel 6.17). 

Hierin kan worden voorzien door toepassing van de bij pannendaken gebruikelijke goten. Omdat bij het rietendak het water beter verspreid van het dak komt druppelen dan bij een pannendak(in tijd en plaats), wordt bij riet de waterafvoer van oudsher op maaiveldniveau geregeld. Dit is vaak een simpeler en goedkoper systeem dan het aanleggen van regengoten direct onder het dak. Traditioneel werd hier in voorzien door een grindstrook of een aflopende bestrating rond de woning aan te leggen. Vaak in combinatie met een waterdicht gemaakte opstaande strook tegen de muur in verband met spatwateroverlast (en om door spatwater veroorzaakte vervuiling minder opvallend te maken). Ook worden goten in de bestrating aangelegd, al of niet aangesloten op het riool.

Op zandgronden zakt het hemelwater meestal gewoon in de grond.  Op kleigronden kan een afvoer naar een sloot of bezinkput noodzakelijk zijn.

Nog voor Wadi's en bezinkputten populair werden was hier bij het rieten dak traditioneel dus al vaak in voorzien. Tegenwoordig komen deze Wadi's en bezinkputten steeds vaker voor met of zonder overloop naar het riool of oppervlaktewater. Men doet dit om het rioolsysteem niet nodeloos te belasten en om verdroging en daling van de grondwaterspiegel tegen te gaan.

Mogelijk ook interessant voor u

Afwatering platdak dakkapel en meer 

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024