Het gepleegde preventief onderhoud

Het gepleegde preventief onderhoud

Hoe beter een rieten dak wordt onderhouden, hoe langer zal het meegaan. Een met dennennaalden, bladeren en/of algen vervuild dak heeft een langere droogtijd en gaat dus korter mee dan een schoon dak. Goed en tijdig onderhoud zal de levensduur veel meer verlengen dan de investering in kosten doet vermoeden. Andersom werkt het ook, een te kort aan onderhoud zal zich altijd wreken. Een geringe investering in preventief onderhoud betaalt zich terug in de vorm van een relevante levensduurverlenging van het rieten dak.

50 jaar geleden werd bijna geen onderhoud gepleegd aan rieten daken op het gebied van algen- en mos bestrijding. Algen kwamen destijds veel minder voor en mos leek op een rieten dak geen nadelige effecten te veroorzaken met betrekking tot de levensduur van het dak (voor een normaal pand ligt de levensduur tussen de 25 en 50 jaar). Dit lijkt de laatste jaren te veranderen. Het lijkt nu zo te zijn dat met name algenontwikkeling een negatieve invloed op de levensduur van het dak heeft, zeker wanneer de algen een gesloten laag vormen.
Een rieten dak met een (te) dik aangebrachte brandwerende coating zal zich qua levensduur net zo gedragen als een zwaar bealgt dak. Het dak blijft langer vochtig en heeft dus een kortere levensduur.

Preventief onderhoud
Preventief onderhoud is voor een rieten dak altijd een goed idee geweest. Dat wil zeggen, het dak bijhouden om te zorgen dat renovatie zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. Wanneer storm- of vogelschade optreedt dan zijn hier in eerste instantie zelden grote bedragen mee gemoeid. Een scheur in het metselwerk van de nok is ook zo gerepareerd. Laat men dit na, dan gaat het op die plaats inwateren en is men na verloop van tijd een veelvoud van het originele reparatiebedrag kwijt, nog afgezien van eventuele vervolgschade. De laatste jaren hoort bij het preventieve onderhoud ook de bestrijding van algen en in mindere mate mossen.

Levensduur van het rieten dak
Het rieten dak heeft de laatste tijd meer te lijden van het milieu dan vroeger. Een overmaat aan vermestende stoffen in de lucht, een gevolg van onze westerse levensstijl, zorgt ervoor dat alles na verloop van tijd bedekt wordt met een laagje algen. Op het rieten dak zorgen deze algen voor een toename van de droogtijd. Het riet blijft langer vochtig. Wanneer een over het riet liggende groene waas overgaat in een groene drab dan kan dit de droogtijd zo veel verlengen dat het riet in de herfst- en winterperiode (van oktober tot het volgende jaar april) zelfs bijna helemaal niet meer droog wordt. Het riet kan dan in zeer korte tijd dramatisch in kwaliteit achteruit gaan. Het riet verslijt niet langer maar verspocht (het wordt zacht en vergaat). Onder de te lang te natte buitenkant zal het riet als het ware verstikken. De oplossing hiervoor is het behandelen van het dak tegen begroeiing met algen en mossen.
Alg op het dak kan zich zeer snel vestigen en uitbreiden
Een zwaar bealgd dak heeft een te lange droogtijd. Het moet al een aantal dagen echt droog zijn (zonder dauw 's nachts) voordat het buitenoppervlak droog wordt. De alglaag krimpt tijdens het drogen. Er vormen zich scholletjes alg die ook de toplaag van het riet open trekken. Valt er nu een bui dan zal het regenwater zeer diep in het riet doordringen. De algen nemen in de regen weer vocht op. Het oppervlak sluit zich dan weer. Het dak is zeer diep nat, heeft nu een extreem lange droogtijd en zal zeer snel verder achteruit gaan. 1 jaar in deze staat en het dak kan tot de gaarde (10 tot 15 cm riet) verspochten zijn. Het is zelfs de vraag of de daken nog te redden zijn. In dit geval had het dak dus twee jaar eerder schoon gemaakt moeten worden.  

Algenbestrijding
Algen kunnen bestreden worden door het dak te laten behandelen met een algenbestrijdingsmiddel. Er zijn twee middelen die het meest effectief zijn. Een middel op basis van azijn en een middel op basis van quaternaire ammoniumverbindingen (kwats). Van middelen op basis van een quaternaire ammoniumverbinding zijn er meerdere aanbieders op de markt. Het is raadzaam een algenbestrijdingsmiddel door uw rietdekker of door een in algenbestrijding op rieten daken gespecialiseerd bedrijf  uit te laten voeren. Zij hebben ruime ervaring en weten wat voor uw dak het beste zal zijn.

Algenbestrijdingsmiddelen op basis van een quaternaire ammoniumverbinding werken doorgaans curatief. Dat wil zeggen dat er algen aanwezig moeten zijn wil het product zijn werk kunnen doen. De algen nemen het middel op waarna de celwanden door het middel kapot gemaakt worden. Een dak preventief behandelen met een kwat lijkt het dak schoner te houden maar kan er tegelijk voor zorgen dat het dak overmatig belast wordt met stikstof waardoor schimmels zich sneller zullen manifesteren.
Middelen op basis van azijnzuur (een sterk verdunde oplossing) lijken minder schadelijk voor het dak op de langere termijn. Tevens worden bij het gebruik van azijn goede resultaten behaald wanneer het dak wel jaarlijks behandeld wordt.
Een dak dat behandeld wordt met een quaternaire ammoniumverbinding hoort droog te zijn tijdens de behandeling. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van azijn is het niet erg dat het dak iets vochtig is. Het is af te raden te spuiten bij (te) zonnig weer.

Alleen de daken die groen beginnen uit te slaan worden bij droog weer met een algenbestrijdingsmiddel behandeld. De oplossing wordt over het dak gesproeid. De middelen zijn zo weinig giftig dat het dak ongeveer een half uur nat moet blijven om te zorgen dat de algen genoeg van het middel opnemen om ook daadwerkelijk af te sterven. Dit doodt de algen waardoor het dak gemiddeld droger blijft en dus de schimmels minder kans krijgen zich te ontwikkelen.
Deze behandeling wordt op het groot onderhoud en op de levensduur van het dak zonder meer terug verdiend (het dak gaat 10 tot 15 jaar langer mee dan wanneer de algen niet weggehaald zouden worden). Het betere uiterlijk is een extra bonus.

Mos op het dak
Er zijn veel soorten mos. En wat het rieten dak betreft, is het ene mos het andere niet. Mos is niet zo schadelijk als algen omdat mossen geen afsluitende laag vormen. De invloed van mos op de droogtijd van het riet is daardoor minder dan de (negatieve) invloed van algen. Moet een dak schoongemaakt worden, vrij van mos, dan kan dit niet door even snel chemisch te bestrijden, mos moet altijd handmatig verwijderd worden.
Het schoonmaken van een dak.
Is een dak al behoorlijk zwaar bealgt en/of bemost dan moet het dak schoongemaakt worden. Dan kan met een heggenschaar, (scheren) of met een drijfbord (nakloppen). Heeft het riet onder het alg of mos ook al geleden dan kan het verstandig zijn om ook een laagje riet eraf te halen.  De rietdekker moet daarbij zeer voorzichtig te werk gaan. Hij haalt er voorzichtig, zo weinig mogelijk vanaf. Het dak kan daarna weer drogen, de versnelde achteruitgang is stopgezet.

Bomen
Rond een huis met een rieten dak behoren niet te veel bomen te staan. De bomen geven schaduw en belemmeren de drogende werking van de wind. Druppels mogen niet vanuit een boom op het dak kunnen vallen. Elke nacht dat het dauwt zullen grote zware druppels op het riet vallen, vaak telkens op dezelfde plek. Niet alleen is het dak daar constant nat, de regendruppels zorgen ook voor erosie.

Geeft een boom schaduw op het dak dan kan dit de helft van de levensduur kosten. Drupt een boom op het riet dan kan dit zelfs driekwart van de levensduur kosten. Natuurlijk is de potentiële levensduur mede afhankelijk van hellingshoek, zon instraling, wind, etc. Een rieten dak dusdanig gelegen in een bos, is een mooi gezicht, maar onverstandig. Soms kan het zelfs beter zijn om in dit soort omstandigheden van een natuurlijk rieten dak af te zien en te kiezen voor bijvoorbeeld Novariet. Bladeren en dennennaalden moeten tenminste eens per jaar van het dak worden verwijderd, ook zij beperken de droogcapaciteit.

Voor meer informatie :

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024