De gesloten constructie

De gesloten constructie

" het schroefdak"
Bij de gesloten constructie, ofwel het schroefdak, wordt het riet op een dichte ondergrond geschroefd. Dit gebeurde ook bij de voorloper van het Schroefdak, het zogenaamde spijkerdak. Het verschil tussen het schroefdak en het spijkerdak is de wijze van bevestigen van het riet. Bij het schroefdak wordt het geschroefd, bij het spijkerdak werd het riet bevestigd met lange spijkers. Ook op het spijkerdak werd het riet dus op een gesloten onderconstructie aangebracht. Het principe (riet op een gesloten onderconstructie) bestaat sinds 1971. Sinds 1997 wordt het riet toegepast op isolatiepanelen.

De opbouw van het schroefdak hangt van een nieuw te bouwen woning of een te renoveren woning af. Voor nieuwbouw wordt in de regel een isolatiepaneel gebruikt om aan de vereiste isolatiewaarden te voldoen. Wanneer gerenoveerd wordt kan nog steeds een isolatiepaneel gebruikt worden maar zullen vaker zelfbouwconstructies of het simpele 18 mm. schroefdak gebruikt worden

Het plaatmateriaal van het 18mm schroefdak kan bestaan uit; multiplex, OSB-plaat, spaanplaat V313 verlijmd (het groene spaanplaat), underlayment etc. van 18 mm dikte i.v.m. de schroeflengte indien gebruik wordt gemaakt van enkel deze plaat en het plaatmateriaal ook binnen in het zicht blijft. In dit geval mag er natuurlijk geen enkele schroef door de plaat steken (probeer dit desnoods van te voren uit of dit ook voor uw schroeven ook geldt).

De op de markt zijnde isolatiepanelen hebben allemaal een buitenplaat van min. 12mm dik. Het maakt technisch niet uit dat de schroef hier iets door de plaat steekt. Trekproeven hebben uitgewezen dat bij de gebruikte plaatkwaliteiten bij 12mm de houdkracht van de schroef groter is dan de breeksterkte van het dundraad waarmee aan de schroef getrokken wordt. Een dikkere buitenplaat heeft daarom geen meerwaarde.

De spouw tussen riet en onderconstructie ontbreekt. Het gehele rietpakket helpt mee met het vormen van een isolerend pakket. De woning is tochtdicht. Er is een harde scheiding tussen binnen en buiten. Vuur in het rietpakket kan geen lucht (zuurstof) van onderen aanzuigen, het vuur smeult hierdoor meer dan dat het brandt. Hierdoor wordt het schroefdak een relatief brandveilig dak en kent dus ook lagere tarieven voor de opstal verzekering.

Een rieten dak op enkel een 19 mm. plaat heeft een Rc waarde van ongeveer 4,0 en voldoet daarmee nog niet aan de norm (Rc=6,3) van het huidige Bouwbesluit (zie ook isoleren). Nieuwe daken worden daarom vrijwel altijd op een voor dit doel geschikt isolatiepaneel aangebracht. Al voor het aanbrengen van de rietlaag (de spreilaag vervalt) is de kap al "dicht" Van de binnenzijde is goed te zien dat de kap gelijk "betimmerd" is. Wordt een hogere isolatiewaarde verlangd dan zal een dikker isolatiepaneel toegepast moeten worden. Voor nieuwe panden is, i.v.m. de energie-prestatie-norm (EPN), altijd een isolatiepaneel noodzakelijk.

Aandachtspunten:

  • Bij elk schroefdak moet zo ver als mogelijk aan de binnenzijde (warme zijde) van de constructie een dampdichte laag toegepast worden.
  • De onderconstructie moet droog zijn alvorens het riet aangebracht wordt. Een (te) vochtige onderconstructie kan het vocht zeer slecht afstaan als het riet eenmaal aangebracht is. Het riet blijft hierdoor te lang te vochtig en zal versneld in kwaliteit achteruit gaan.

zie ook:
    Eisen en uitvoeringsrichtlijnen schroefdak

    ISOBOUW, isolatiepanelen slimfix riet (renovatie)
    ISOBOUW, isolatiepanelen slimfix-xt-riet (nieuwbouw)

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024