Open haard

Open haard

Kan een open haard of kachel in een huis met een rieten dak ?

Natuurlijk. Riet is niet zo brandbaar als menigeen denkt. Een open haard of (pellet-)kachel onder een rieten kap is dan ook geheel geen probleem. Bij een (pellet-)kachel gelden dezelfde veiligeidsmaatregelen als bij een open haard. Heeft u een bestaande schoorsteen of rookkanaal van voldoende diameter, dan kunt u deze probleemloos gebruiken. Zelfs een pelletkachel kan op een bestaande schoorsteen worden aangesloten, echter mag de doorvoer dan niet groter zijn dan 150 mm. Wanneer de doorsnee van het rookkanaal te groot is kunnen de rookgassen te snel afkoelen; er ontstaat dan een tegendruk waardoor de kachel niet of niet goed brandt. Een vonkenvanger (eventueel gecombineerd met een regenkap) is in alle gevallen een vereiste. Vraag uw rietdekker waar een geschikte vonkenvanger lokaal te verkrijgen is. Uw rietdekker zal hem desgewenst graag leveren e/o zelfs monteren. Ook wanneer het huis niet is uitgerust met een rookkanaal is het mogelijk deze op elk gewenst tijdstip aan te (laten) leggen.

Dakdoorvoer met pijp i.p.v. schoorsteen.

Wordt er van een dubbelwandige rvs pijp gebruikgemaakt, die goedgekeurd is voor toepassing zonder omkokering, dan kan de rietdekker volstaan met het indekken van een simpele dakdoorvoer in het dak; een zinken of koperen pijp met een rubberslab. In plaats van zink wordt door de rietdekbedrijven steeds vaker koper toegepast, omdat koper duurzamer is dan zink. Let wel: de gebruikelijke loodslab is niet toegestaan, omdat deze constructie praktisch vrijwel onmogelijk brandveilig te realiseren is.

Plaatsing dakdoorvoer.

Het rookkanaal moet bovendaks op een zodanige manier uitmonden, dat er op de plek van uitmonding onder alle omstandigheden onderdruk heerst. Om dit te bereiken gelden er een aantal regels. Echter ook hoge omliggende obstakels zoals bv. bomen, flatgebouwen en dergelijke, kunnen de trek op negatieve wijze beinvloeden. 

Voor meer informatie hierover gaat u naar: isoduct rookgas kanalen (zie 4.3.5, 4.4 en 8.0)

Voor de beste trek dient de rietdekker de doorvoer zo hoog mogelijk tegen de nok te plaatsen en in te dekken, uiteraard na het maken van een doorgang in de onderconstructie. De doorvoer is aan de binnenzijde vastgezet en tochtdicht afgewerkt met brandwerende pur. De aannemer of installateur kan vervolgens het rookkanaal aanleggen. Bij het dak gekomen wordt de pijp simpel door de dakdoorvoer gestoken.  

Vonkenvanger.

Een "vonkenvanger" is in de praktijk een stuk roestvrijstaal gaas, na de uitmonding van de schoorsteen/pijp, met een zodanige totale doorlaat dat de trek hierdoor niet nadelig wordt beinvloed.
De Stichting Nationaal Centrum voor Preventie, een instituut van de verzekeraars in Nederland, heeft richtlijnen opgesteld die aangeven waaraan een vonkenvanger moet voldoen en is gebaseerd op (vooral Amerikaans) onderzoek.

  • De totale doorlaat moet minimaal 3x de oppervlakte van het rookkanaal zijn.
  • Vonkenvangers moeten van roestvrij staal zijn.
  • De maaswijdte van het gebruikte gaas ligt tussen tussen de 9,5 en 12,5 mm.
  • De vonkenvanger moet voldoende stevig zijn bevestigd.
  • Het metaal gaas moet gemaakt zijn van rvs met een minimale diameter van 1 mm.

NB: in Nederland worden vrijwel overal vonkenvangers toegepast met een maaswijdte van 8 mm. Deze voldoen hiermee aan de (Amerikaanse) norm.

Schoorsteenvegen.

Een schoorsteen moet regelmatig geveegd worden. Het vegen van een schoorsteen op een rietendak wordt meestal door de rietdekker uitgevoerd. Mocht uw rietdekker dit niet doen dan kunt u op de website van de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond een erkende schoorsteenveger vinden die ervaring heeft met schoorstenen op rieten daken.

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024