Breuk of mansardedak

Breuk of mansardedak

Riet leent zich uitstekend voor een zogenaamde breuk of mansardedak. Bij een goed gedekte breuk worden dak en gevel 1 geheel. Het dekken van een breuk is specialistisch rietdekwerk. Hiervoor is specifieke vakkennis en het juiste, soms beperkt beschikbare, riet nodig.

De breuk ontstaat doordat riet op de gevel steeds meer gestapeld wordt zodat de rietstengels uiteindelijk de hellingshoek van dak krijgen en daarop doorgedekt kunnen worden.

De eisen- en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers worden ook toegepast op een breuk. Van belang is hierbij te melden dat in de breuk geen zogenaamde toppen toegepast mogen worden. Toppen zijn het bovenste gedeelte van de rietstengels. Het sterkste gedeelte van de rietstengels bevindt zich onderaan de stengel. Wanneer toppen toegepast worden zal de levensduur van de breuk, mede door de flauwere helingshoek van het riet, altijd tegenvallen.

Om de levensduur van de breuk te bevorderen is het aan te bevelen het riet van het dak iets over de gevel uit te laten steken. Hierdoor zal met name het riet net onder de breuk droog blijven, minder snel vervuild raken en dus langer meegaan. Dit is mede van belang omdat het riet net onder de breuk fijner is en een flauwere hellingshoek heeft waardoor het riet ter plekke niet alleen sneller maar ook langer vochtig zal blijven, en dus versneld in kwaliteit achteruit gaan.
Ook is het mogelijk om de onderconstructie af te schuinen zodat de breuk eenvoudiger ingewerkt kan worden waarbij ook nog de hellingshoek van het riet steiler zal zijn (en dus langer meegaan).

Meer informatie over het dekken van een breuk en het toepassen van afwerking die duurzamer kan zijn dan de standaard afwerking leest u in dit artikel.

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024