Expertise en keuring

Expertise en keuring

Gedegen onafhankelijke expertise in het rieten dak is moeilijk te vinden. Maar al te vaak leiden gebrek aan kennis, ervaring en middelen bij expertisebureau ’s tot onnodig hoge kosten en inhoudelijk zwakke rapporten. De Vakfederatie Rietdekkers is van mening dat elke belanghebbende, eigenaar, rietdekker, aannemer of architect een laagdrempelige mogelijkheid tot zijn beschikking moet hebben om na te kunnen gaan of datgene geleverd is wat hem is beloofd. Om die reden bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van een opleverkeuring van het rieten dak. De Vakfederatie Rietdekkers gebruikt de opleverkeuringen tevens als middel om te zien of haar leden die kwaliteit leveren die het dragen van het Vakfederatie logo van hen vraagt.

Een opleverkeuring verschaft zekerheid over uitvoering en kwaliteit van het nieuw gedekte dak.
Tijdens opleverkeuringen wordt het dak beoordeeld op alle relevante kwaliteit en levensduur aspecten. Er wordt gekeken of de werkzaamheden voldoen aan de eisen- en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers en het riet wordt visueel op kwaliteit beoordeeld. De keurmeester klimt op het dak om de beoordeling goed uit te kunnen voeren. Er wordt tevens gekeken of de rietdekker aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. De keuring wordt schriftelijk vastgelegd. Iedere belanghebbende kan opleverkeuringen volgens de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie aanvragen.

De keuringen worden uitgevoerd door medewerkers van Riet ABC BV, het facilitair bureau van de Vakfederatie Rietdekkers. Deze medewerkers beschikken over ruime ervaring en hebben de juiste middelen ter beschikking om een gedegen, onafhankelijke expertise uit te voeren.

Kosten*:
Enkele woning
Een opleverkeuring in Nederland kost € 551,06 all-in excl. BTW, wanneer het dak is gemaakt door een bij de Vakfederatie Rietdekkers aangesloten rietdekbedrijf. Is het rietdekbedrijf geen lid van de Vakfederatie Rietdekkers dan kost een opleverkeuring: € 862,11 all-in, excl. BTW (Prijspeil 2024, excl. eventuele veerkosten). Van de keuring wordt een oplevercertificaat opgemaakt wanneer het dak voldoet aan de eisen- en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers. In het geval het dak niet word goedgekeurd zal dit met redenen omkleed en per brief af gerapporteerd worden. Doorgaans lukt het een opleverkeuring binnen 2 weken na aanvraag uit te voeren.

Aanvragen voor expertise uit het buitenland vallen niet onder bovengenoemde kosten en zullen afzonderlijk geoffreerd worden.

Het is mogelijk tijdens de opleverkeuring een oppervlaktebepaling van het rieten dak uit te te laten voeren. De kosten van de oppervlaktebepaling zijn € 275.53 excl. BTW en komen bovenop de kosten van de opleverkeuring. Wanneer enkel een oppervlaktebepaling uitgevoerd moet worden zijn de kosten hetzelfde als een opleverkeuring. Een oppervlaktebepaling wordt uitgevoerd aan de hand van de meetmethode zoals omschreven in dit document.

Projectmatig
Voor het projectmatig keuren van rieten daken op grotere projecten en gedekt door een lid van de Vakfederatie Rietdekkers kan Riet ABC BV per dag ingehuurd worden. Worden de daken gedekt door een bedrijf welke niet is aangesloten bij de Vakfederatie Rietdekkers dan geldt een toeslag van 50% op het totale offertebedrag. Uit ervaring is gebleken dat bedrijven welke geen lid zijn van de Vakfederatie Rietdekkers bij het projectmatig dekken van daken meer moeite hebben de daken te laten voldoen aan de gestelde eisen. Als gevolg daarvan zal meer tijd aan het inspecteren en beoordelen van de daken besteed moeten worden.   

NB: Op al onze adviezen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de Vakfederatie Rietdekkers van toepassing. U kunt deze vinden op www.riet.com middels de volgende link: Algemene voorwaarden

*   Voor keuringen op voor ons normaal toegankelijke objecten.


Welke keuringen voeren wij NIET uit:

Een Statuskeuring.
Een statuskeuring is het keuren van bestaande (oude) daken. De vragen die beantwoord moeten worden zijn: hoe staat het dak er voor, wat is de te verwachten levensduur en welke werkzaamheden moeten en/of kunnen uitgevoerd worden. Het uitvoeren van statuskeuringen is een taak van de rietdekkersbedrijven. Zij hebben de kennis en expertise in huis om u als klant gedetailleerd uit te kunnen leggen in welke staat uw dak zich verkeerd, hoe dit zo gekomen is en wat er aan het dak zou moeten gebeuren. Zij doen dit onafhankelijk. Uiteraard is het altijd raadzaam een twee- of drietal offertes te vragen.

Een Rietkeuring.
De keuze voor een bepaalde partij riet is de verantwoording van het rietdekkersbedrijf en de eigenaar van het pand. In overleg moeten zij bepalen waarom er voor welk riet gekozen wordt. De keuze voor een bepaalde partij riet is dus een subjectieve keuze. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de opdrachtgever een dak wenst met schitterend fijn riet, om een zo mooi mogelijk uiterlijk te bewerkstelligen, terwijl de rietdekker uit het oogpunt van levensduur juist kiest voor wat grover riet. Samen bepalen zij welk riet er gebruikt gaat worden.

Tot 2017 kon riet niet objectief beoordeeld worden. Een beoordeling door de rietdekker of expert gebeurde dus op basis van ervaring en kennis. De publicatie 'De kwaliteit van riet' bracht hierin verandering. Het boek beschrijft de ontwikkeling van een testmethode voor de beoordeling van de kwaliteit van riet. Riet kan op inhoudsstoffen beoordeeld worden. Dit kan gedaan worden door een hierin gespecialiseerd laboratorium zoals bijvoorbeeld Nutrilab Agro uit Heeswijk-Dinther.  Bij een opleverkeuring door de Vakfederatie Rietdekkers wordt het riet visueel (subjectief) op kwaliteit beoordeeld.

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024