Riettelers

Riettelers

Riet is onlosmakelijk verbonden met het Hollandse landschap. Hollands riet wordt dan ook nog volop geteeld. Niet alleen levert dit volgens velen het beste riet voor het rieten dak op, maar ook worden op deze wijze veel natuurgebieden onderhouden. Een rietland dat niet gemaaid wordt verlandt binnen een paar jaar en wordt een wilgenbos. De natuurwaarde, waterkwaliteit en ook recreatiewaarde van een dergelijk gebied gaan dan flink achteruit.

 

Telersverenigingen

Omdat elk rietland en rietgebied zijn eigen kenmerken en problematiek heeft, hebben de Nederlandse riettelers zich verenigd in regionale telersverenigingen. Gemeenschappelijk vormen zij de: Algemene Vereniging voor Rietcultuur in Nederland of in het kort de AVRN. In het rietgebied bij uitstek, in de kop van Overijssel zijn er verder nog :

Riettelersvereniging de Wieden.

Stichting Kenmerk Herkomst Kalenberger Riet.

 

Wilt u zelf eens riet snijden ?

In het oudste natuurgebied van Nederland, het Naardermeer, wordt nog volop riet gesneden. Als u de rietsnijder eens een dag wilt helpen en tegelijkertijd van de prachtige natuur wilt genieten dan kunt u een afspraak maken. Meer informatie hierover vindt u op: de website van de rietsnijder. Let op: Het seizoen loopt van ongeveer half december t/m eind maart.

 

Natuurlijk rietsnijden helpt moerasvogels, een film van Vara's Vroege Vogels

fotografie/foto-fotoboekjes/riettelers/rietsnijder.jpg

Vroeger was rietsnijden: productie draaien, tegenwoordig zijn riettelers natuurbeheerders. Het doel van het nieuwe rietsnijden: de soortenrijkdom in, onder  meer, de Weerribben behouden en zelfs vergroten.

Voor 1 april moet iedereen klaar zijn met z’n werk, dan kunnen de  roerdomp, de purperreiger en het baardmannetje in alle rust broeden. Zonder natuurlijk rietland beheer – lees: productie draaien om zoveel mogelijk riet te verkopen – zouden de roerdomp, de grote vuurvlinder en de purperreiger een stuk slechter af zijn. Om de soortenrijkdom in de Weerribben op peil te houden, biedt onder meer Staatsbosbeheer cursussen natuurlijk rietlandbeheer aan riettelers aan. Ze mogen in het vroege voorjaar riet blijven maaien, maar houden ook rekening met de natuur.

Grote vuurvlinder
Egbert Wolter ter Meer heeft zo’n cursus gedaan. In de praktijk betekent het onder meer dat hij niet meer al het riet wegmaait om vogels een schuilplaats te gunnen. Daarnaast maait hij om de waterzuring heen, want de met uitsterven bedreigde grote vuurvlinder legt hier haar eitjes op. Waterriet is belangrijk voor de purperreiger: als ze haar nest in het water kan maken, kan de vos haar moeilijker aanvallen. Oud riet laten staan is ook belangrijk om luwte te creëren in het gebied. Vlinders profiteren daar bijvoorbeeld van. Natuurlijk rietlandbeheer betekent minder rietproductie, maar riettelers worden daar financieel voor gecompenseerd.

Ter Meer: ‘Sinds er natuurlijk rietland beheer wordt bedreven is de natuur er erg op vooruit gegaan. Vooral voor planten is de Weerribben een uniek gebied. Er komen ook bijzondere moerasvogels voor. Hun hebben roofvogels als vijand, dus riet is voor hen een belangrijke schuilplaats.’

 

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024