Levensduur

Levensduur

Het rieten dak is een waterkerende dakbedekking. Dit betekent dat zij niet waterdicht is. Hemelwater kan het rietpakket binnendringen maar door een juiste hellingshoek kan het water voldoende snel afgevoerd worden voordat dit schadelijke gevolgen heeft voor het riet. Het is om deze reden dat de hellingshoeken van een rieten dak zo steil als mogelijk dienen te zijn. De hellingshoek van een rieten dak is maar 1 van de vele factoren die de kwaliteit van een rieten dak bepalen.

Alle levensduur bepalende factoren komen neer op het principe: hoe droger het rieten dak is en blijft, hoe langer de levensduur.

Het maken van een goed rieten dak met een zo hoog als mogelijke levensduur is een samenspel tussen architect, bouwer, rietdekker en eigenaar. Indien een goed ontwerp, op de juiste wijze gebouwd, door de rietdekker volgens de eisen en met een eerste soort riet gedekt, en door de gebruiker van het pand zorgvuldig onderhouden wordt, dan haalt men een lange levensduur. Maakt de architect echter een slecht ontwerp (bijv. onvoldoende hellingshoek) dan kan de rietdekker er nog zulk goed riet op maken, de levensduur zal altijd minder zijn dan bij een voor het rieten dak zeer goed ontwerp.

Een rieten dak, mits goed ontworpen, vakkundig aangebracht en goed onderhouden is een verantwoorde investering voor jaren. De levensduur zou minimaal 25 jaar moeten zijn. Maar 40 jaar of langer is geen uitzondering. Garanties voor een bepaalde levensduur zijn echter zelden te geven. De levensduur hangt daarvoor veel te veel van incidentele factoren af. Factoren die de rietdekker niet allemaal in de hand heeft. Het meest bepalend is zonder enige twijfel de hellingshoek van het dakvlak. Ook onderhoud speelt een steeds belangrijkere rol bij het behalen van een optimale levensduur.

Opmerking: Er zijn twee soorten levensduur: de functionele en de esthetische.
- Functioneel : hoe lang blijft het dak waterdicht (gemiddeld meer dan 35 jaar)
- Esthetisch : een nieuw dak is mooier dan een oud dak.

Veel rieten daken in Nederland (op villa's en landhuizen) worden vervangen om esthetische redenen.
Hierdoor haalt men vaak niet de "normale" levensduur van meer dan 45 jaar. Op boerderijen en schuren waar de functionele levensduur meer bepalend is, is een levensduur van meer dan 50 jaar geen uitzondering. Zie ook het download document: De potentiele levensduur van het rieten dak.

Bij het maken van een duurzaam rieten dak moeten alle onderstaande punten meewerken.
Zowel de architect, de aannemer, de rietdekker alsook de eigenaar van het rieten dak dragen een gemeenschappelijke verantwoording voor de te behalen levensduur.
Wordt echter tegen slechts één punt (zwaar)gezondigd dan kan dit al funest zijn voor de potentiële levensduur van het dak. Vaker zal het voorkomen dat meerdere factoren niet optimaal zijn en samen verantwoordelijk zijn voor een relevant kortere levensduur dan wellicht gehoopt of verwacht.  Bijna altijd krijgt het riet dan onterecht eenzijdig de schuld. Want ook het beste riet zal indien het te lang te vochtig is, te snel in kwaliteit achteruit gaan.

Meer over de factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van het rieten dak kunt u vinden onder Levensduur, in het menu aan de linkerzijde.

Een samenvatting van de potentiele levensduur van het rieten dak kunt u vinden bij de downloads.

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024