Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

TIP: U kunt in de zoekfunctie (bovenaan de site) zoeken in de afdeling Veelgestelde Vragen.

Algemeen

Isolatie

Levensduur

Onderconstructie

Open haard

Riet

Rietdekken

Verzekering

Zink

Is rietdekken een uitstervend ambacht?

top

Gelukkig niet! Riet is waarschijnlijk het oudste nog in gebruik zijnde dakbedekkingssysteem in Nederland. Het rieten dak heeft deze positie kunnen behouden dankzij een groot aantal aanpassingen over de loop der jaren. Niet langer wordt het riet gebonden met hazelnoot gaarden en wilgen tenen. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van gegalvaniseerd ijzer- en roestvrij staaldraad. Ook de klantenkring is aan het verschuiven. Was het rieten dak in vorige eeuwen de goedkoopste functionele dakbedekking (het materiaal riet en stro was vrijwel gratis en arbeid was goedkoop) tegenwoordig is de "goedkoopste" dakbedekking op schuren en boerderijen een golfplaten dak. Het rieten dak komt u meer en meer tegen op recreatie woningen en villa's waar het goed kan concurreren met de luxere dakpannen en leien. Voor een dak met veel kapellen, dakdoorvoeren en hoek- en kilkepers kan het rieten dak zelfs nog steeds de goedkoopste oplossing zijn.

In Nederland is het aantal rietdekkers al jarenlang stabiel, met de laatste jaren zelfs een kleine toename in aantal. Nederland kent ongeveer 325 rietdekbedrijven met in totaal 750 medewerkers. De hele rietbranche biedt aan ongeveer 1500 man werk.

Wat zijn de garanties op een rieten dak ?

top

In de bouw is het gebruikelijk om ergens tussen de 5 en 10 jaar garantie te geven.
Dit geldt ook voor alle door de rietdekker uitgevoerde werkzaamheden. Echter op natuurlijke produkten als riet blijven garanties altijd een moeilijk punt. De achtergrond hiervan is dat bij natuurprodukten na een zekere periode niet meer vast te stellen is wat de kwaliteit bij levering is geweest.
Riet wat op dak is aangebracht zal verouderen en verslijten. Het product veranderd dus. Hoe snel dit zal gebeuren hangt af van: de hellingshoek van het dak, de kwaliteit van aanbrengen, de ligging" noord oost zuid of west, de omgeving: schaduw en/of bomen, het gepleegde onderhoud, de opbouw van de dakconstructie, etc. Verder hangt het natuurlijk af van de kwaliteit van het riet bij aanbrengen. Over het algemeen is het zo dat hoe grover, des te houtiger, des te langer zal het riet meegaan. Riet van hetzelfde perceel zal van jaar tot jaar een andere "kwaliteit" kunnen hebben. Helaas is er (nog) geen objectieve manier om de kwaliteit van riet te meten. Het is niet mogelijk de kwaliteit van een individuele partij objectief te vergelijken met de kwaliteit van andere partijen riet en vervolgens uitspraken te doen over de te verwachten duurzaamheid van dit riet toegepast op het dak. Wat overblijft is een subjectieve beoordeling aan de hand van ervaringen uit het verleden door de rietdekker.
Dat het moeilijk te beoordelen is wat de kwaliteit daadwerkelijk is blijkt uit het feit dat "het slechtste riet" vaak door rietdekkers op de eigen schuur verwerkt werd en er nu veel rietdekkers verrast worden door de soms lange levensduur die dit "slechte" riet blijkt te hebben. Veel rietdekkers hanteren algemene voorwaarden waarin de door hen gegeven garantie en aansprakelijkheid omschreven wordt.

Meer informatie

Is het moeilijk de vergunning(en) voor een rieten dak te verkrijgen ?

top

Nee, dit is niet moeilijk.
Sinds de invoering van het Bouwbesluit in 1995 is het heel simpel geworden. Voor 1995 hadden veel gemeentes aanvullende bepalingen en regels. Sinds 1995 geldt voor iedere gemeente alleen het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit kent slechts een beperkende maatregel. In het Bouwbesluit 2003 artikel 2.85 wordt bepaald dat objecten gebouwd binnen 15 meter van de perceelgrens geen brandbare dakbedekking mogen hebben. Een rieten dak met een brandvertragende coating of sprinkler installatie voldoet hieraan.
In de praktijk is de welstandscomissie (de voortzetting van de vroegere "schoonheidscommissie") de enige instantie die soms opmerkingen maakt en/of nadere eisen stelt aan de dakbedekking. Bij de Vakfederatie zijn sinds de invoering van het Bouwbesluit geen panden bekend die "tegengehouden" zijn door regelgeving van de overheid. Wel blijkt keer op keer dat gemeentes zelf niet (voldoende) op de hoogte zijn van de regelgeving. De Vakfederatie verstrekt dan vaak met succes aanvullende informatie.

Kan ik op mijn dak, mijn shingles vervangen door riet ?

top

Niet altijd, meestal is het kritische punt de dakhelling.
Wanneer gekeken wordt naar het gewicht van de dakbedekking kan het bijna altijd. Een rieten dak heeft echter altijd een dakhelling nodig van 45 graden of steiler. Terwijl shingles daken vaak een stuk vlakker kunnen zijn. Is uw dak te vlak voor riet dan is het beter hier niet voor te kiezen. Twijfelt u, vraag dan een rietdekker bij u uit de buurt om eens langs te komen en de zaak samen met u te beoordelen.

Wat zijn strodokken en hoe kom ik hieraan ?

top

Strodokken of stropoppen worden gebruikt om (vaak) daken gedekt met Oud-Hollandse pannen af te dichten om zo tocht, inregenen en insneeuwen te verminderen. De dokken worden gemaakt van roggestro. Hoewel deze steeds minder worden toegepast zijn strodokken nog volop verkrijgbaar bij de riethandel.

Meer informatie

Wat isoleert beter: een traditioneel pannendak of een traditioneel rietendak, beide zonder verdere afwerking?

top

Dat hangt van de wind af. Onder normale omstandigheden is het allebei slecht. Dat wil zeggen, wanneer je de isolatie hard nodig hebt, in de winter, 5 graden vorst, bij windkracht 3 of hoger, tochten beide daken zo hard dat van een behoorlijke bescherming tegen de kou nauwelijks sprake zal zijn. Bij windstil weer echter is de isolatiewaarde van het pannendak ongeveer nul, maar van het rieten dak is dit ongeveer Rc=1,5. (en dat is redelijk) Dit geldt zomer en winter, tegen de kou en tegen de warmte. Omdat het bij echt warm weer vaak windstil is, zal het rieten dak op de heetste zomerse dagen wel een lekker koel huis opleveren.

Kan ik een bestaand rieten dak na-isoleren ? en zo ja hoe.

top

Een traditioneel open constructie kan behoorlijk stoffig en tochtig zijn.
Wilt u hier iets aan doen dan is het het beste de ruimte als eerste tochtdicht af te werken. Het beste gaat dit door over de binnenconstructie (de sporen, spanten en/of gordingen) een dampdichte folie aan te brengen. Zo goed mogelijk aansluitend aan de wanden. (bijvoorbeeld eerst een lat met kit tochtdicht op de muur bevestigen en hierop de folie aanbrengen) Daar waar de foliebanen elkaar overlappen de naden met tape goed afplakken. Wanneer u hieroverheen de afwerking zet (gipsplaat, stucwerk op board, schaaldelen, etc) heeft u een energiebesparing bereikt van ongeveer 90%. De spouw tussen riet en onderconstructie blijft zo bestaan.
Elk geisoleerd rieten dak, zowel een schroefdak als een aanvullend geisoleerd traditioneel dak, moet voorzien zijn van een volledig gesloten aangebrachte dampdichte laag. Deze dampdichte laag hoort zo ver als mogelijk aan de binnenzijde (warme zijde) van de constructie aangebracht te zijn. De dampremmer voorkomt dat vocht uit de woning in de constructie kan trekken en daar kan condenseren. Onderstaand figuur geeft duidelijk aan dat de dampremmer zo ver als mogelijk aan de binnenkant (warme kant) van de constructie geplaatst moet worden.

Indien u een traditioneel gebonden rieten dak gaat na-isoleren dan wordt de opbouw van de constructie als volgt (van binnen naar buiten): Afwerking, dampremmer, isolatie, spouw, rietlatten riet. De spouw van ongeveer 5 cm. is van belang zodat de rietdekker met zijn gereedschap nog onder de lat kan komen. Bij het toepassen van isolatie onder het riet dient de dampremmer volledig stromingsdicht aangebracht worden. Dit betekent overlappen afplakken en alle naden en kieren dichten. Wanneer dit niet gebeurt dan moet met een verkorte levensduur van het riet rekening gehouden worden.

Kan een rietendak geïsoleerd worden met een multilayer folie?

top

Een rietendak kan (aanvullend) geïsoleerd worden met een multilayer folie (meerlaagse folie). Voorwaarde is dat er nog geen dampremmende laag in het dak zit, de meerlaagse folie is immers zowel dampremmer als isolatie (er mogen nooit meerdere dampremmers in dezelfde constructie gebruikt worden, vocht zou opgesloten kunnen worden). Multilayer folies geven de hoogste isolatiewaarde als gebruik gemaakt wordt van reflectie, dus als er onder en boven de folie ruimte is (zie informatie van de fabrikant).

De opbouw van binnen naar buiten:
1.    binnenafwerking (bijvoorbeeld vloerdelen, gips)
2.    ruimte (tengel)
3.    multilayerfolie (bijvoorbeeld, Airflex, SF40, SuperQuilt enz.)
4.    ruimte (tengel)
5.    rietlatten of schroefplaat
6.    riet

Een aantal fabrikanten van meerlaagse isolatiefolies geven (te) hoge isolatiewaarden op, die volgens Nederlandse normen niet voldoen.Om hieraan een einde te maken is de Ontwerprichtlijn Reflecterende Isolatie ontwikkeld waarin helder uiteengezet wordt hoe gerkend kan en moet worden. In Nederland wordt deze richtlijn uitgegeven door SBR. Wat dit betekent voor het rieten dak kunt u lezen in de download Reflecterende Isolatiefolies.

Wat is de isolatiewaarde van een rieten dak?

top

De totale isolatiewaarde van een rieten dak hangt af van de opbouw (verschillende lagen) van de  constructie. De gemiddelde warmteweerstand van een rieten schroefdak zonder aanvullende thermische isolatie over een periode van 30 jaar bedraagt 4,0 m²K/W. Dat betekent een dak van gemiddeld 28 cm. dikte op een daarvoor geschikte plaat van 18 mm. Wanneer onder de plaat waarop het riet geschroefd wordt nog aanvullend geisoleerd wordt kan de Rwaarde van dat isolatiemateriaal opgeteld worden bij de Rwaarde van het rieten dak. Bijvoorbeeld: De isolatiewaarde van een constructie (Rc) bestaande uit een rieten dak en een Isobouwpaneel  met een Rwaarde van 4,13 wordt dan Rd riet + Rd Isobouwpaneel = Rc totale constructie. In dit geval 4,0 + 4,13 = Rc 8,13.

Kan een rieten dak (bijvoorbeeld met vlas) geïsoleerd worden zonder gebruik te maken van een dampremmer?

top

Ja dat is mogelijk maar de uitvoering luistert nauw. Wanneer het isolatiemateriaal niet geschikt is of er wordt te veel vocht in de woning ingebracht (bijvoorbeeld tijdens de bouwfase) ontstaan en risico’s op inwendige condensatie. Het isolatiemateriaal moet daarom voldoende vochtregulerend zijn zoals bijvoorbeeld Isovlas. Wel moet de constructie ergens een tochtdichte laag hebben om het isolatiepakket goed te laten functioneren.

Is het mogelijk een bestaand rieten dak (na) te isoleren zonder dampremmer?

top

Dit is in enkele gevallen mogelijk. Wel zal goed naar de opbouw van de bestaande constructie gekeken moeten worden. Zit er bijvoorbeeld al een dampremmer in de constructie dan zal deze mogelijk verwijderd moeten worden. Het te gebruiken isolatiemateriaal moet geschikt zijn en de juiste vochtregulerende eigenschappen bezitten. Een product als Isovlas is door de veerkrachtige en sterke natuurlijke vezels en de vochtregulerende eigenschappen van vlas goed geschikt om een rieten dak van binnen uit te isoleren. De isolatie sluit goed aan op ronde sporen, en is ook goed hoeken en gaten te duwen. Ook kunnen riet- en/of plafond latten eenvoudig weggedrukt worden in het isolatiepakket.

Hoe dik moet een bovenplaat van een dakelement/isolatiepaneel zijn?

top

De bovenplaat moet minimaal 12 mm. dik zijn om voldoende sterk te zijn voor de schroeven waarmee het riet wordt vast gezet. De voor het rieten dak geschikte panelen (zoals bijvoorbeeld Isobouw en Isovlas) hebben alle een dikte van 12 of 18 mm. 

Is er verschil in levensduur tussen een schroefdak en een traditioneel gebonden dak ?

top

Een simpele vraag met een gecompliceert antwoord.
De levensduur van het rieten dak hangt af van ontzettend veel factoren die allemaal op hetzelfde moment een rol spelen onder anderen:

 • het gebruikte riet,
 • de hellingshoek van het dak,
 • het vakmanschap van de rietdekker,
 • de ligging van het pand,
 • de gekozen bouwkundige constructie,


Bij al deze factoren kan men gewoon fouten maken met als gevolg een sterk verkorte levensduur. Of men kan voor 1 of meer van deze factoren een niet optimale oplossing kiezen met als gevolg een beetje kortere levensduur.
Wanneer een dak 20 tot 25 jaar meegaat (eigenlijk is dit te kort) dan is natuurlijk de vraag wat niet optimaal geweest is. Dit is dan een zeer moeilijk te beantwoorden vraag. In veel gevallen zal er een combinatie van factoren een rol spelen. Welke factor hoeveel bijdraagt is daarbij niet objectief vast te stellen. Er zijn wel algemene richtlijnen te geven:

 • Tegenwoordig valt fijn riet qua levensduur bijna altijd tegen, zelden mee.
 • Hoe meer vrije toegang van wind en zon rond het pand hoe beter.
  (geen schaduw op het dak, geen druppende bomen boven het riet).
 • Zorg ervoor dat vocht vanuit de woning niet zonder belemmering in het dak terecht kan komen.
  (dit is bij veel traditionele daken op bestaande panden een onderschat probleem)
 • Hoe steiler het dak hoe beter.
 • Een goede rietdekker is een must, en de beste garantie dat u ook goed riet krijgt.


Voor nieuwe kapconstructies (al of niet op nieuwe woningen) zijn er maar twee goede constructies in verband met de wettelijk geeiste isolatie-waarde van het dak: een gebonden dak boven een isolatie-paneel met verhoogde tengel en rietlatten, en een schroefdak op een voor dit doel vervaardigd isolatie paneel. Beide leveren een goed en duurzaam dak mits de onderconstructie tocht dicht wordt uitgevoerd. Dus alle naden tussen de panelen van buiten af goed afpurren ! (de aannemer kan ook voor deze twee gevallen zelf een constructie opbouwen, het goed aanbrengen van een dampremmende laag aan de binnenkant bepaalt dan de kwaliteit van de constructie en dus voor een groot gedeelte ook de potentiele levensduur van het dak)

Wanneer alle factoren optimaal worden gekozen zou een traditioneel gebonden dak beter moeten zijn en iets sneller drogen dan een schroefdak en dus een iets langere levensduur moeten hebben. In de praktijk is dit echter niet aantoonbaar terug te vinden, wij zien een overmaat aan problemen met gebonden constructies. Meestal zijn er dus ook andere factoren die een belangrijke(re) rol spelen dan de gekozen constructie waarbij de keuze van het riet de moeilijkst te beoordelen maar ook een van de belangrijkste is.

Veel rietdekkers kiezen voor een schroefdak en zorgen dat de overige factoren optimaal zijn. Treft u een rietdekker die voor traditioneel kiest, is dit dus zeker even goed mits ook de overige factoren goed in de gaten worden gehouden.

Meer informatie

Is versnelde achteruitgang van het riet mogelijk door een gemuteerde schimmel ?

top

De vraag: Recent zijn wij geconfronteerd met informatie dat een cellulose-etende schimmel op dit moment zich razendsnel in Nederland zou verspreiden en daarmee een bijzonder grote bedreiging vormt voor rieten daken. Wij vinden hieromtrent niets op uw website. Is dit loos of echt alarm ? Wat te doen ? Ons huis heeft een 4 jaar oud rieten dak. De normale preventieve algen bestrijding is reeds twee maal op ons dak uitgevoerd. Graag uw informatie en advies.

Er is hierover inhoudelijk niet zo veel bekend. Wat wij weten is het volgende:
Er is een Duitser (hij is Physiker, regisseur en documentairemaker) die zelf een rieten dak heeft dat in levensduur tegen zou vallen. Hij wil daarover een documentaire maken (in juni 2006) voor de Duitse tv onder de werktitel "Het acute sterven van rieten daken". Binnen de rietbranche in Duitsland wil niemand hieraan meewerken omdat (na verder doorvragen) hij geen aanvullende informatie wil of kan geven die controleerbaar zijn beweringen onderbouwen. Het blijft bij emotionele, tendentieuze en suggestieve beweringen, zonder een werkelijke poging dit met feiten te staven.

Bij navraag wijst men ons op: 4 aangetaste daken te midden van 60 andere in een openlucht museum (Freilichtmuseum Molfsee). Toevallig zijn de aangetaste daken de platste daken van het park, 12 jaar oud, aan een bosrand (2x) en (1x) een dak waar het riet na 12 jaar "overmatig" is aangetast precies daar waar een grote boom schaduw geeft op het dak. Dit is tevens het enige dak op het hele terrein waar de schaduw van een boom op het riet valt. Tot slot een nieuw dak dat stink op hetzelfde terrein, dit dak is echter veel te dik gedekt met te kort zacht riet, dan kan men precies deze problemen verwachten. Dit is zelfs zo voorspelbaar dat de Duitse regels voor goed vakmanschap (Regelwerk Deutsches Dachdeckerhandwerk) een dergelijke werkwijze verbiedt. Zou dit vierde dak volgens de eigen Duitse regels gekeurd worden, moet het worden afgebroken en met langer riet (op kosten van de rietdekker) herdekt worden.

Daarop komt de man met de theorie dat er nieuwe, gemuteerde schimmels moeten zijn die het riet sneller aantasten dan vroeger het geval was. Waarom dan ondertussen niet alle daken op het bovenstaande terrein aangetast zijn maakt de man niet duidelijk. Als regisseur weet hij hoe de media te interesseren voor zijn ideeën, hij krijgt nogal wat aandacht in de Duitse pers. Wederom zonder een "normale" onderbouwing. Wie heeft vastgesteld, welke schimmels het zijn, is onbekend. De man beroept zich voordurend op wetenschappelijke instituten, officiële onderzoeken, proeven en resultaten. Zonder daarbij ook maar ëën objectief controleerbaar gegeven te vermelden. Nog geen naam van een instituut of onderzoeker, geen enkel rapport of schriftelijk verslag.
Na 6 maanden komt de man ook met de oplossing voor zijn zelf gecreëerde probleem. Hij verkoopt ineens het middel dat het verval zou stoppen. Een datablad, wettelijk verplicht voor dit soort producten, is niet te verkrijgen. Het werkzame middel is onbekend, evenals de concentratie. "Het werkt want de man zegt dat het werkt". Verder als dat gaat de informatie niet. Welke proeven zijn er gedaan om tot deze conclusie te komen ? Niemand weet het. Na ons verzoek om nadere informatie verdwijnt zelfs de naam van zijn product uit beeld. Hij heeft het nu over zijn middelen. Deze man, vertelt men mij, wordt in Duitsland al niet meer serieus genomen.

Potentiële klanten van de Duitse of Nederlandse verkopers van wondermiddelen kunnen wij alleen adviseren af te gaan op feiten en rapporten. Vraagt u beslist door! Een toelatingsnummer voor de chemicaliën en datablad zijn wettelijk vereist. Een productbeschrijving met werkzame bestanddelen en eventuele risico's is wel het minste wat u zou mogen verwachten. Een op schrift gestelde verklaring van de rietdekker wat het middel voor uw dak gaat betekenen geeft u wellicht in de toekomst bij problemen enig houvast.
De middelen hoeven niet slecht te zijn voor uw dak, soms is de werking zelfs goed voor de duurzaamheid. Vaak is het echter te duur en te slecht onderbouwd en kan de (dure) behandeling niet waarmaken wat de rietdekker aan werking beloofd. Een werkelijk slecht dak wordt hiervan niet beter en wat erger is, door van deze behandeling veel te verwachten is er geen aandacht meer voor de werkelijke oorzaken van het verval.
Elke paar jaar komt er een nieuw wondermiddel op de markt voor hen die erin willen geloven. Voor de Vakfederatie is er dan telkens weer de vraag: moeten wij op deze onzin ingaan en het zo zelfs een zekere status geven, of gaan wij er niet op in, wat in dat geval ook vragen oproept. Wij kiezen er meestal voor onze achterban (de rietdekkers) zo goed mogelijk te informeren zodat zij een degelijk onderbouwd antwoord kunnen geven op mogelijke vragen uit de markt. Stiekem hopen wij ondertussen natuurlijk ook dat er een wondermiddel bestaat dat werkt. In dat geval hoort u het echter van ons het eerst !

De kern van het probleem is dat het rieten dak niet altijd aan ieders verwachtingen kan voldoen. Dat er ook zaken mis kunnen gaan. Indien men dan geen verklaring kan vinden voor de tegenvallende prestaties, of met de gegeven verklaring(en) geen genoegen kan of wil nemen, moet men op zoek naar alternatieven. Dan komt men tot uitspraken als: "Het komt van alle straling in de lucht tegenwoordig" of "vroeger was alles beter". Daarmee wordt dan voornamelijk aangetoond wat voor een slecht geheugen wij soms hebben.

Meer informatie

Hoe lang is er ervaring met de gesloten constructie ?

top

Vanaf 1971 zijn de eerste gesloten constructies toegepast. Eerst als spijkerdak later als schroefdak. Het schroefdak is een verbeterd spijker dak, beide gaan uit van een gesloten onderconstructie waarbij het riet spouwloos op een dichte ondergrond wordt aangebracht.

Op het moment van schrijven (2021) is er dus 50 jaar ervaring met de gesloten constructie.

Welke onderconstructie kan ik het beste kiezen voor een rieten dak boven een zwembad ?

top

Ook hier gaat in principe de vuistregel op: maak de onderconstructie helemaal open of helemaal dicht.
De temperatuur in de ruimte rond het zwembad zal 20 graden of hoger zijn. De relatieve luchtvochtigheid zal al gauw 70% of hoger zijn. Dit zijn extreme, zeer vochtige omstandigheden met een zeer hoge dampdruk (tot 2320 Pascal). Een inpandig zwembad met een geheel open traditioneel gedekt rieten dak is in de praktijk geen optie. Niet alleen zal het zeer oncomfortabel zijn in de winter bij een redelijke windbelasting, het zal er behoorlijk tochten, hierdoor zal er nogal wat energieverlies optreden. Zelfs bij windstil weer zal het dak continu staan te dampen.
U moet dus wel kiezen voor een geheel dampdichte onderconstructie. Een onderconstructie bestaande uit standaard isolatiepanelen met daarin een dampremmende folie verwerkt is in dit geval zelfs niet dampdicht genoeg. Er blijft altijd een zeker restrisico over omdat de naadafwerking tussen de isolatieplaten onderling in de standaard versie niet dampdicht genoeg zal blijken te zijn. Men moet de naden aan de binnenzijde aanvullend afplakken met aluminiumtape van voldoende breedte (bijvoorbeeld 15 cm), zodat werkelijk de gehele dakconstructie dampdicht is. Ook de nokconstructie en over de hoek- en kilkepers moet gezorgd worden voor deze dampdichte uitvoering. Dit kan praktisch alleen wanneer de panelen van binnenuit niet zichtbaar zijn. Er moet dan dus nog een aanvullende afwerklaag aan de binnezijde geplaatst worden, zoals bijvoorbeeld een verlaagd plafond, of een afwerking met schroten.
Om bovenstaande problemen te omzeilen kan in dit geval beter voor de Gerpan constructie worden gekozen.
Deze bestaat uit:

Een plaatmateriaal van minimaal 18 mm dikte over de sporen of gordingen constructie.
Hierover een dampdichte laag (relatief simpel aan de buitenzijde aangebracht, bijvoorbeeld Lapfix).
Hierover de Gerpan panelen.

Natuurlijk kunt u in plaats van de Gerpan panelen ook zelf een constructie opbouwen uit:

Als eerste weer het plaatmateriaal van minimaal 18 mm dikte.
Hierover de dampdichte laag ook daadwerkelijk dampdicht aangebracht, bijvoorbeeld lapfix.
Hierop tengels (sporen) van voldoende hoogte.
Tussen de tengels het isolatie materiaal (bijvoorbeeld steenwol).
Over de tengels (en isolatie) een schroefplaat (bijvoorbeeld OSB-plaat 15mm).

Het grote voordeel van deze twee opbouwen is, dat met een geringe inspanning, de dampdichte laag, ook daadwerkelijk dampdicht kan worden aangebracht, (omdat men deze laag in deze twee gevallen aan de buitenzijde aan kan brengen, zonder dat men daarbij allerlei vervelende obstakels tegenkomt).

Meer informatie

Mijn rietdekker wil het riet op de rietlatten schroeven. Mag dat?

top

Dat kan als de rietlatten sterk en breed genoeg zijn. Het wordt daardoor echter geen schroefdak.

Bij rietdekkerswerk op monumenten is het schroeven in de latten niet toegestaan.

Kan een open haard in een huis met een rieten dak ?

top

Riet is niet zo brandbaar als menigeen denkt. Een open haard, houtkachel, of allesbrander onder een rieten kap is dan ook geheel geen probleem. Heeft u een bestaande schoorsteen of rookkanaal van voldoende diameter dan kunt u deze probleemloos gebruiken. Een vonkenvanger eventueel gecombineerd met een regenkap wordt wel aanbevolen. Ook wanneer het huis niet is uitgerust met een rookkanaal is het mogelijk deze op elk gewenst tijdstip aan te (laten) leggen.

Wie kan de schoorsteen vegen ?

top

Voor het betreden van een rieten dak is speciaal materiaal nodig. Het vegen van een schoorsteen op een rietendak wordt daarom meestal door een rietdekker uitgevoerd. Mocht uw rietdekker dit niet doen dan kunt u op de website van de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond een erkende schoorsteenveger vinden die ervaring heeft met schoorstenen op rieten daken.

Kan verkleuring en kleurverschil van riet worden tegen gegaan ?

top

Neen, helaas niet.
Alle riet dat aan zonlicht wordt blootgesteld zal in 2 jaar verkleuren tot een grijsbruine tint.
Dit betekent ook dat verschil in kleur van de onderlinge bossen, een zogenaamd "dambordpatroon", binnen 2 jaar niet meer te zien zal zijn. Een duidelijk verschil bij dit dambordpatroon moet gemaakt worden tussen kleurverschil in gezond riet en verschil in kleur omdat bepaalde bossen kwalitatief niet goed zijn. (verbroeid en verspochten riet) Dit riet behoort niet gedekt te worden.Een dambordpatroon in een nieuw gedekt dak met gezond riet is een normaal verschijnsel. Wel bestaat er een groot verschil tussen schoon riet en riet waar een laag alg opzit. Het laatste is smerig zwart. Een schoon dak ziet er ook in grijsbruine staat mooi uit.

Wat zijn de voor- en nadelen van kunstriet (patentriet), en is dit mooi ?

top

Dit is een "verkeerde" vraag.
Patent riet is een soort single dakbedekking met op afstand een riet-uitstraling.
Het is een dakbedekking met een eigen gezicht. Op eigen merites beschouwd kun je het mooi vinden en er dus voor kiezen. Het is moeilijk om voor een ander te zeggen of het mooi is of niet. Er is een behoorlijke referentie lijst van uitgevoerde panden aanwezig. Overweegt u de aanschaf, gaat u daar dan kijken.  Patentriet kost globaal hetzelfde als een echt (natuur)rieten dak.

Mijn rietdekker wil Chinees riet op het dak leggen, is dit wel goed ?

top

Ja, dit hoeft niet te betekenen dat het minder riet is.
In het verleden werd het Nederlandse, (en dan met name het Kalenberger) riet gezien als het beste riet om op het dak te leggen. Het Kalenberger riet is over het algemeen fijn en levert een schitterend dak op. Het aanbod in riet is echter te klein in vergelijking met de vraag. Daarom wordt op dit moment ongeveer 75% van het dekriet geimporteerd uit landen als Oostenrijk, Turkije, Hongarije, Roemenie, Oekraine....tot China aan toe. De kans is dus groot dat ook op uw dak buitenlands riet verwerkt gaat worden. Dit zegt niets over de kwaliteit. Over het algemeen is het buitenlandse riet wat grover dan bijvoorbeeld het Kalenberger riet. Het zal hierdoor dus sneller drogen, wat de levensduur van uw dak ten goede komt. Dit betekent ook dat het dak minder snel bealgd zal raken. Aan de stelling : " Het riet moet daar gedekt worden waar het ook gegroeid is" zal weinig waarde gehecht moeten worden. Schitterende daken, gelegd met buitenlands riet, spreken deze stelling tegen. Samenvattend : Goed riet komt uit Nederland en het buitenland en de beste garantie voor het juiste riet op uw dak is het kiezen van een goede rietdekker.

Meer informatie

Is rietdekken seizoenswerk ?

top

Rietdekken is geen seizoenswerk meer.
Vroeger was rietdekken seizoenswerk, voornamelijk omdat rietdekkers in de winter zelf riet hun sneden. Men had in de winter gewoon geen of weinig tijd om te dekken. Tegenwoordig werkt men gewoon door omdat het rietsnijden door andere, gespecialiseerde bedrijven is overgenomen.  Er zijn twee restricties met rietdekken:

 1. als het regent is nieuw rietdekwerk niet mogelijk
 2. als het vriest (of het rietpakket nog bevroren is) laat het dak schoonmaak- of reparatiewerk niet altijd toe. Nieuw werk kan bij vorst en droog weer prima uitgevoerd worden.

Ik wil rietdekker worden, hoe pak ik dit aan?

top

Aan het werk gaan bij een rietdekker!
"Logisch" zult u denken, maar in feite is dat de enige manier om rietdekker te worden. Het vak moet in de praktijk geleerd worden. Dit is een van de kenmerken van het Ambacht, aldoende leert men, letterlijk. De eerste stap is dus het uitzoeken van een rietdekkersbedrijf bij u in de buurt en aan het bedrijf vragen of zij u in dienst wil nemen. Wat de kans van slagen is hangt geheel af van uw omstandigheden, (woonplaats, leeftijd, salariseisen, vaardigheden enz.) en dat van het rietdekkersbedrijf (wel of geen opleidingsbehoefte, wel of geen werk genoeg enz.) Bijvoorbeeld : Een 40 jarige man met kinderen, afkomstig uit de IT sector maakt erg weinig kans t.o.v. een 17 jarige jongen die een bouwopleiding volgt. Als u ongeveer drie jaar ervaring heeft als rietdekker kunt u de cursus "Vakdiploma Rietdekker" volgen. In september 2005 is de BBL opleiding "Dakdekker riet" van start gegaan. Een opleiding volgens het vroegere leerlingwezen.

Meer informatie

Een rieten dak zou duur zijn in de verzekering, klopt dat?

top

Dat een rieten dak duur is in de verzekering is een oud verhaal wat nog steeds de ronde doet. Door de introductie van het schroefdak (voorheen het spijkerdak, uitgevonden in 1971) is het brandrisico van het rieten dak enorm beperkt. Verzekeraars onderschrijven dit door het verlagen van de premies. De premie van een rietgedekt schroefdak is vergelijkbaar met dat van een pannendak. Verzekeraar Van Lanschot Chabot voert de zogenaamde Rietpolis, welke aan de wieg heeft gestaan van lage verzekeringspremies van rieten daken. 

Kan zink toegepast worden bij een rieten dak ?

top

Van alle metalen op het rieten dak is zink het minst duurzame materiaal.
Zink, in de woningbouw het meest gebruikt voor goten,  is onder een rieten dak niet toepasbaar. Zink wordt namelijk aangetast door uit het riet uitlogende humuszuren. Het zink lost dan snel op.
Vooral op die plekken waar hemelwater in plasjes kan blijven staan en ter plaatse het zink afsluit van de zuurstof uit de lucht kan putcorrosie ontstaan. Zo kan een nieuwe regengoot, van zink, onder een rieten dak soms al na 6 maanden lek zijn. Het lijkt er dan soms op dat iemand met een spijker er gaten in heeft geslagen. Mocht er toch zink toegepast worden onder het rieten dak dan zal het behandeld moeten worden tegen corrosie. Het zink zal dan met een verfachtig materiaal, zoals bijvoorbeeld “IKOpro zinkrenovatie” beschermt moeten worden. Producenten van deze coatings geven doorgaans een garantie van 10 jaar. Na die periode zal de goot indien nodig herbehandeld moeten worden. Het beplakken van de goot met EPDM is ook een oplossing maar daarbij moet te alle tijde voorkomen worden dat hemelwater onder het EPDM kan komen.

Zink kan wel toegepast worden voor nokken, schoorstenen (beide dus boven het riet) en dakdoorvoeren.

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024